Trafikkanaler - Liikennöitävät kanavat

Läs även om Finlands ofullbordade kanalprojekt. - Lue myös keskeneräiset kanavahankkeet Suomessa
Och om övriga kanaler. - Lue myös Muut kanavat

Kanal

Årtal

Bilder

Maakunta
Landskap

Kanava

Vuosiluku

Kuvia

Ahkionlahti kanal

1866 - 1874

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Ahkionlahden kanava

1866 - 1874

Alajärvi kanal

1970 - 1972

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Alajärven kanava

1970 - 1972

Alvettula ström

Kanta-Häme
Tavastland

Alvettulanjoki

Antskogs sluss

1824

Uusimaa
Nyland

Antskogin sulku

1824

Kanaler på leden till Anttola

Slutet av 1800-talet

Etelä-Savo
Södra Savolax

Kanavia Anttolaan johtavalla väylällä

Apia kanal

1866 - 1877

Pirkanmaa
Birkaland

Apian kanava

1866 - 1877

Arppes sluss

1832

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Arppen sulku

1832

Boholms-
kanalen

1962 - 1969

Keski-Pohjanmaa
Mellersta Österbotten
Pohjanmaa
Österbotten

Boholmin kanavaksi

1962 - 1969

Bredsunds-
kanal

1910-talet
1990-talet

Ahvenanmaa
Åland

Bredsundin kanava

1910-talet
1990-talet

Degerö kanal

1872 - 1874

Uusimaa
Nyland

Degerön kanava

1872 - 1874

Fladan

Uusimaa
Nyland

Fladan

Grabbes kanal

Medeltiden

Uusimaa
Nyland

Grabben kanava

Gräsvikens kanal

1872 - 1874

Uusimaa
Nyland

Ruholahden kanava

1872 - 1874

Haapakoski kanal

Savossa
Savolax

Haapakosken ruukin kanava

Haapavirta kanal

1892
1913 - 1915

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Haapavirran kanava

1892
1913 - 1915

Haisova kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Haisovan kanava

Haponlahti kanal

1960

Etelä-Savo
Södra Savolax

Haponlahden kanava

1960

Hauho farled

Början av 1900-talet

Pirkanmaan
Kanta-Häme
Birkaland
Tavastland

Hauhon reitti

1900

Heikkilä kanal

Kainuu
Kanjanaland

Heikkilän kanava

Heinävesi-
farleden

1903 - 1905
1970-talet

Etelä-Savo
Södra Savolax

Heinäveden reitti

1903 - 1905
1970-luku

Herraskoski kanal

1903 - 1907

Pirkanmaa
Birkaland

Herraskosken kanava

1903 - 1907

Hiidenjoki ström
Puujoki älv

Kanta-Häme
Tavastland

Hiidenjoki ja
Puujoki

Holmskatan-
kanalen

1980-talet

Ahvenanmaa
Åland

Holmskatan kanava

1980-talet

Hyvärinvirta ström

1878 - 1879

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Hyvärinvirta

1878 - 1879

Häihä kanal

1874 - 1876

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Häihän kanava

1874 - 1876

Hästnäs kanal

1882

Uusimaa
Nyland

Hevosniemen kanava

1882

Höytiäinen kanal

1854
1860

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Höytiäisen kanava

1854
1860

Jakokoski kanal

1877 - 1878

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Jakokosken kanava

1877 - 1878

Joensuu kanal

1876 - 1877
1918 - 1923
1971 - 1973

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Joensuun kanava

1876 - 1877
1918 - 1923
1971 - 1973

Jomalviks kanal

1937 - 1939
1948 - 1950

Uusimaa
Nyland

Jomalvikin kanava

1937 - 1939
1948 - 1950

Juankoski kanal

2002

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Juankosken kanava

2002

Jumalsund kanal

1898

Itä-Uusimaa
Östra Nyland

Jumalsundin kanava

1898

Jumppanen kanal

1750-talet
1858

Etelä-Savo
Södra Savolax

Jumppasen kanava

1750-talet
1858

Jämsänjokis älv

1893

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Jämsänjoki

1893

Kaavinkoski kanal

Början av 1900-talet

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kaavinkosken kanava

Början av 1900-talet

Kaivanto kanal

1820 - 1829

Pirkanmaa
Birkaland

Kaivannon kanava

1820 - 1829

Kaivannonsalmi kanal

1818 - 1832

Pirkanmaa
Birkaland

Kaivannonsalmen kanava

1818 - 1832

Kaivoskanta kanal

1863 - 1864

Pirkanmaa
Birkaland

Kaivoskannan kanava

1863 - 1864

Kalkkinen kanal

1875 - 1878

Päijät-Häme
Päijänne-Tavastland

Kalkkisten kanava

1875 - 1878

Kallio kanal

1955

Pohjois-Karjalassa
Norra Karelen

Kallion kanava

1955

Kaltimo kanal

1876 - 1879
1956 - 1959

Pohjois-Karjala

Kaltimon kanava

1876 - 1879
1956 - 1959

Kapeenkoski kanal

1990 - 1993

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Kapeenkosken kanava

1990 - 1993

Karjalankoski kanal

2002

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Karjalankosken kanava

2002

Karvio kanal

1895 - 1896

Etelä-Savo
Södra Savolax

Karvion kanava

1895 - 1896

Kauttu kanal

1884 - 1885

Pirkanmaa
Birkaland

Kautun kanava

1884 - 1885

Keilankanta kanal

2005 - 2008

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Keilankannan kanava

2005 - 2008

Kellosalmi kanal

1889 - 1891
1912 - 1913

Etelä-Savo
Södra Savolax

Kellosalmen kanava

1889 - 1891
1912 - 1913

Kerkonkoski kanal

1921 - 1926

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kerkonkosken kanava

1921 - 1926

Kerma kanal

1903 - 1905

Etelä-Savo
Södra Savolax

Kerman kanava

1903 - 1905

Ketvele kanal

1997

Etelä-Savo
Södra Savolax

Ketveleen kanava

1997

Kiesimä kanal

1921 - 1927

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kiesimän kanava

1921 - 1927

Kihlovirta kanal

1871
1883 - 1884
1900 - 1902

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kihlovirran kanava

1871
1883 - 1884
1900 - 1902

Kirkkotaipale kanal

1875 - 1877

Etelä-Savo
Södra Savolax

Kirkkotaipaleen kanavat

1875 - 1877

Kivisalmi kanal

1972

Pohjois-Karjala

Kivisalmen kanava

1972

Kivisalmi sund

Kymenlaakso

Kivisalmi

Kitö kanal

Itä-Uusimaa
Östra Nyland

Kitön kanava

Klubbnäs kanal
Gammalt namn
på Degerö kanal

1872 - 1874

Uusimaa
Nyland

Klubbnäsin kanava

1872 - 1874

Koivukoski kanal

1840 - 1847

Kainuu
Kajanaland

Koivukosken kanava

1840 - 1847

Kokemäenjoki sjösystem

Kanta-Häme
Pirkanmaa

Birkaland

Kokemäenjoen vesistö

Kolu kanal

1892
1972 - 1976

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kolun kanava

1892
1972 - 1976

Konnus kanal

1836 - 1841
1865 - 1867
1917 - 1919
1969 - 1971

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Konnuksen kanava

1836 - 1841
1865 - 1867
1917 - 1919
1969 - 1971

Kortekannas kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kortekannaksen kanava

Kortesalmi kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kortesalmen kanava

Koski sluss

1828

Varsinais-Suomi
Egentliga Finland

Kosken sulku

1828

Kostia ström

1914 - 1917

Pirkanmaa
Birkaland

Kostianvirta

1914 - 1917

Kraaseli grävning

Pohjois-Pohjanmaa
Norra Österbotten

Kraaselin kaivanto

Kuhankoski kanal

1990 - 1993

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Kuhankosken kanava

1990 - 1993

Kuivataipale kanal

1860-talet
1890-talet
1996

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kuivataipaleen kanava

1860-talet
1890-talet
1996

Kukonharju kanal

1792 - 1798
2003 -

Etelä-Savo
Södra Savolax

Kukonharjun kanava

1792 - 1798
2003 -

Kuttakoski kanal

1894 - 1895

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kuttakosken kanava

1894 - 1895

Kutvele kanal

1792 - 1798
2003 -

Etelä-Karjala
Södra Karelen

Kutvelen kanava

1792 - 1798
2003 -

Kuurna kanal

1874 - 1876
1968 - 1971

Pohjois-Karjala

Kuurnan kanava

1874 - 1876
1968 - 1971

Kuusa kanal

1990 - 1993

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Kuusan kanava

1990 - 1993

Kymijoki sjösystem

Päijät-Häme
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Mellersta Finland
Pohjois-Savo
Norra Savolax

Kymijoen vesistö

Kymmene älv
Se Stråka kanal

1903

Kymenlaakso
Kymmenedalen

Stråkan kanava

1903

Käringsunds-
kanalen

1880-talet
1980-talet

Ahvenanmaa
Åland

Käringsundin kanava

1880-talet
1980-talet

Kärängänsunttikanal

Etelä-Savo
Södra Savolax

Kärängänsuntti kanava

Käyhkää kanal

1792 - 1798
2003 -

Etelä-Karjala

Käyhkään kanava

1792 - 1798
2003 -

Larsmosjön

1962 - 1969

Keski-Pohjanmaa
Mellersta Österbotten
Pohjanmaa
Österbotten

Venereitit Luodon-
ja Öjanjärvellä

1962 - 1969

Lastukoski kanal

1840-talet
1904 - 1906

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Lastukosken kanava

1840-luku
1904 - 1906

Lempäälä kanal
Lempoinen kanal

1867 - 1873
1958 - 1961

Pirkanmaa
Birkaland

Lempäälän kanava
Lempoisten kanava

1867 - 1873
1958 - 1961

Lemströms kanal

1882

Ahvenanmaa
Åland

Lemströmin kanava

1882

Leppogubbskanalen

1850 - 1855

Pohjanmaa
Österbotten

Läppogubbenin kanava

1850 - 1855

Likasti kanal

1889 - 1891
1912 - 1913

Etelä-Savo
Södra Savolax

Likastin kanava

1889 - 1891
1912 - 1913

Listonsalmi kanal

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Listonsalmen kanava

Kanalerna i Malax skärgård

1972

Pohjanmaa
Österbotten

Kanavia Maalahden saaristossa

1972

Marjala kanal

1854
1860

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Marjalan kanava

1854
1860

Mellankanalen

1911 - 1914

Etelä-Savo
Södra Savolax

Välikanava

1911 - 1914

Mierola ström

Kanta-Häme

Mierolan virta

Murole kanal

1850 - 1854

Pirkanmaa
Birkaland

Muroleen kanava

1850 - 1854

Muuraispuro kanal

1969 - 1970

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Muuraispuron kanava

1969 - 1970

Mäntyharju farled

Etelä-Savo
Södra Savolax

Mäntyharjun reitti

Möhkö brukskanal

1872
1990-talet

Pohjois-Karjala

Möhkön kanava

1872
1990-luku

Naapuskoski kanal

2005 - 2005

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Naapuskosken kanava

2005 - 2005

Naurisalmi sluss

2007 - 2011

Pirkanmaa
Birkaland

Naurissalmen sulku

2007 - 2011

Neituri kanal

1919 - 1926

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Neiturin kanava

1919 - 1926

Nesterinsaari kanal

1876 - 1879

Pohjois-Karjala

Nesterinsaaren kanava

1876 - 1879

Nerkoo kanal

1866 - 1869

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Nerkoon kanava

1866 - 1869

Nylands kanaler

Uusimaa
Nyland

Uudenmaan kanavat

Näsijärvi vattenväg

Pirkanmaa
Birkaland

Näsijärven reitti

Oravi kanal

1858 - 1861

Etelä-Savo
Södra Savolax

Oravin kanava

1858 - 1861

Paakola kanal

1892 - 1895

Laatokan
Karjala
Venäjä
Ladoga
Karelen
Ryssland

Paakkolan kanava

1892 - 1895

Paatela kanal

1990 - 1993

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Paatelan kanava

1990 - 1993

Paihola kanal

1875 - 1876

Pohjois-Karjala

Paiholan kanava

1875 - 1876

Pappilanjoki älv

Pirkanmaa
Birkaland
Satakunta

Pappilanjoki

Pickalaån

Uusimaa
Nyland

Pikkalanjoki

Pielisjoki kanaler

1874 - 1879

Pohjois-Karjala

Pielisjoen kanavat

1874 - 1879

Piensaari kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Piensaaren kanava

Pilppa kanal

1903 - 1904

Etelä-Savo
Södra Savolax

Pilpan kanava

1903 - 1904

Pitkälänniemi kanal

1971 - 1972

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Pitkälänniemen kanava

1971 - 1972

Kanalen mellan Pitkävuono
och Leutolahti

Lapland

Kanava Pitkävuonon ja
Leutolahden välillä

Gamla och Nya Prästdikena

Etelä-Karjalassa
Södra Karelen

Vanha ja Uusi Papinoja

Mitten av 1700-talet

Pussilantaipale kanal

1969 - 1970

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Pussilantaipaleen kanava

1969 - 1970

Puujoki älv och
Hiidenjoki ström

Kanta-Häme

Puujoki ja
Hiidenjoki

Pyhäkoski kanal

?
1998

Etelä-Savo
Södra Savolax

Pyhäkosken kanava

?
1998

Päijänne-
Keitele-
kanalerna

1990 - 1993

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Päijänne-
Keitele-
kanavereitti

1990 - 1993

Rahasalmi kanal

1970 - 1971

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Rahasalmen kanava

1970 - 1971

Raikuu kanal

1858

Etelä-Savo
Södra Savolax

Raikuun kanava

1858

Kanaler i Raumo skärgård

Satakunta

Kanavia Rauman saaristossa

Ruokovirta kanal

1878 - 1879

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Ruokovirran kanava

1878 - 1879

Saapaskoski kanal

1877 - 1878

Pohjois-Karjala

Saapaskosken kanava

1877 - 1878

Saarikoski kanal

1866, 1871
1883 - 1884
1998 - 2003

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Saarikosken kanava

1866, 1871
1883 - 1884
1998 - 2003

Saima kanal

1844 - 1856
1962 - 1968

Etelä-Karjala
Södra Karelen
Ryssland

Saimaan kanava

1844 - 1856
1962 - 1968

Kanalerna i
Saimas sjösystem

Etelä-Karjala
Södra Karelen
Ryssland

Kanavat
Saimaan vessistössä

Siikasalmi kanal

1833
1874 - 1875

Etelä-Savo
Södra Savolax

Siikasalmen kanava

1833
1874 - 1875

Sitkoinleuvansalmi kanal

Etelä-Savo
Södra Savolax

Sitkoinleuvansalmen kanava

Skatuddskanalen

1862 - 1866

Uusimaa
Nyland

Katajanokan kanava

1862 - 1866

Skönhetskanalen

1983

Pohjois-Pohjanmaa
Norra Österbotten

Kauneuskanava

1983

Stråka kanal

1903

Kymenlaakso
Kymmenedalen

Strukan kanava

1903

Strömma kanal

1843 - 1845
1896 - 1898
1967 - 1968

Varsinais-Suomi
Egentliga Finland

Strömman kanava

1843 - 1845
1896 - 1898
1967 - 1968

Summa kanal

2001 - 2002

Savolax

Summan kanava

2001 - 2002

Suonsalmi kanal

1831 - 1842
1853 - 1861

Etelä-Savo
Södra Savolax

Suonsalmen kanava

1831 - 1842
1853 - 1861

Suvorovs kanaler

1792 - 1798
2003 -

Etelä-Savo
Etelä-Karjala

Suvorovin kanavat

1792 - 1798
2003 -

Svartå slussar

1744 - 1745

Uusimaa
Nyland

Mustion sulut

1744 - 1745

Säviänvirta kanal
Säviä kanal

1892 - 1893

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Säviänvirran kanava
Säviän kanava

1892 - 1893

Säynätsalmi kanal

1925 - 1926

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Säynätsalmen kanava

1925 - 1926

Taipale kanal

1835 - 1840
1867 - 1871
1962 - 1967

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Taipaleen kanava

1835 - 1840
1867 - 1871
1962 - 1967

Taivallahti kanal

1911 - 1913

Etelä-Savo
Södra Savolax

Taivallahden kanava

1911 - 1913

Tammelunds kanal

1762, 2001

Uusimaa
Nyland

Tammisalon kanava

1762, 2001

Telataipale kanal

1792 - 1798
2003 -

Etelä-Savo
Södra Savolax

Telataipaleen kanava

1792 - 1798
2003 -

Tervola kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Tervolan kanava

Tikankaivanto kanal

1972

Pohjois-Karjala

Tikankaivannon kanava

1972

Timonen brukskanal

1840-talet

Oulun lääniin - Uleåborgs län

Timosen ruukin kanava

1840

Tjärkanalen

1840 - 1847

Kainuu

Tervakanavat

1840 - 1847

Toppilansalmi kanal

1724

Pohjois-Pohjanmaa
Norra Österbotten

Toppilansalmi kanava

1724

Träsk kanal

2005 - 2006

Varsinais-Suomi
Egentliga Finland

Träskin kanava

2005 - 2006

Utra kanal

1853
1874 - 1875
1948 - 1951

Pohjois-Karjala

Utran kanava

1853
1874 - 1875
1948 - 1951

Uutela kanal

- 2007

Uusimaa
Nyland

Uutelan kanava

- 2007

Vaajakoski kanal

1990 - 1993

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Vaajakosken kanava

1990 - 1993

Vaimossalmi kanal

1872

Etelä-Savo
Södra Savolax

Vaimossalmen kanava

1872

Vanha kanal

1872

Pohjois-Karjala

Vanha kanava

1872

Valkeakoski kanal

1867

Pirkanmaa
Birkaland

Valkeakosken kanava

1867

Varistaipale kanal

1912 - 1914

Etelä-Savo
Södra Savolax

Varistaipaleen kanava

1912 - 1914

Varkaantaipale kanal

1874 - 1877

Etelä-Savo
Södra Savolax

Varkaantaipaleen kanava

1874 - 1877

Gamla Vasa kanal

1800-talets början

Pohjanmaa
Österbotten

Vanhan Vaasan kanava

1800-luvun alku

Vehkataipale kanal

1930-talet

Etelä-Karjala

Vehkataipaleen kanava

1930-luku

Vesijärvi kanal

1868 - 1871

Päijät-Häme

Vesijärven kanava

1868 - 1871

Vianto kanal

1847 - 1852

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Viannon kanava

1847 - 1852

Vieremänjoki älv

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Vieremänjoki

Vihovuonne kanal

1903 - 1905

Etelä-Savo
Södra Savolax

Vihovuonteen kanava

1903 - 1905

Vihtakanta kanal

1968

Etelä-Savo
Södra Savolax

Vihtakannan kanava

1968

Visuvesi kanal

1863 - 1864

Pirkanmaa
Birkaland

Visuveden kanava

1863 - 1864

Vuolle ström

1900-talets början

Kanta-Häme

Vuolteen virta

1900-luvun alku

Vuollekanalen

Troligen 1765

Etelä-Savo
Södra Savolax

Vuolteenkanava

1765

Vuotso kanal

1980 - 1981

Lapissa
Lappland

Vuotson kanava

1980 - 1981

Vääksy kanal

1868 - 1871

Päijät-Häme

Vääksyn kanava

1868 - 1871

Väänteenjoki sluss

2009

Uusimaa
Nyland

Väänteenjoen sulku

2009

Vääräkoski kanal

1903 - 1905

Etelä-Savo
Södra Savolax

Vääräkoski kanal

1903 - 1905

Väätämönsalmi kanal

1834

Etelä-Savo
Södra Savolax

Väätämönsalmi kanal

1834

Kanalerna
i Ålands skärgård

Ahvenanmaa
Åland

Kanavat
Ahvenanmaan saaristossa

Äijälänsalmi kanal

1839 - 1859

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Äijälänsalmi kanava

1839 - 1859

Ämmäkoski kanal

1840 - 1847

Kainuu

Ämmäkosken kanava

1840 - 1847

Öjasjön

1962 - 1969

Keski-Pohjanmaa
Mellersta Österbotten
Pohjanmaa
Österbotten

Venereitit Luodon-
ja Öjanjärvellä

1962 - 1969

Önkköri kanal

1600-talet

Kanjanaland
Kainuu

Önkkörin kanava

1600-talet


Källor: Nationalencyklopedien, Höganäs 1991, Svensk Uppslagsbok 1948, Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991, med flera.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

 

Tryck här för att komma tillbaka till finska sidan.
Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 


Denna sida ändrades senast

Tätä sivua on muutettu viimeksi