Säynätsalmi kanal
Säynätsalmen kanava

Kanalen är belägen i Rautalampi kommun mellan Niinivesisjön och Iisvesisjön. Kanalen byggdes under åren 1925 till 1926. Det låga sundet muddrades, vid kanalen byggdes ett hus åt brovakten och över kanalen en svängbro.
Samtidigt på denna farled byggdes slusskanalerna Kiesimä, Neituri och Kerkonkoski.

Tarmo Hurskainen © 2005

 

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

120 m

7,5 m

2,4 m

5,5 m


Brovakten Jussi Korhonen, sin hustru Lyyti och deras dotter Siiri på  gärden av brovaktens hus i slutet av 1920-talet. Jussi var som  brovakten under åren 1925-41.

På bron av Säynätsalmi kanal år 1930. Brovakten Jussi Korhonen, hans  dotter Siiri och Hannes Vehviläinen.

Bron av Säynätsalmi kanal på 1920- eller 1930-talet.

Bron är öppen och ångaren kommer genom kanalen. Bilden är från 1920-  eller 1930-talet.

Brovakten Jussi Korhonen, hans hustru Lyyti och deras dotter Siiri på brovaktarhusets fartu i slutet av 1920-talet. Jussi arbetade som brovakt under åren 1925-41.

På Säynätsalmi kanals bro år 1930. Brovakten Jussi Korhonen, hans dotter Siiri och Hannes Vehviläinen.

Säynätsalmi kanals bro på 1920- eller 1930-talet.

Bron är öppen och en ångare kommer genom kanalen. Bilden är från 1920- eller 1930-talet.

© Alla bilderna från Hannu Korhosens arkiv.

Bogserare med pråmar går genom kanalen.

Brovaktens hus.

Brovakten behandlar med tjära timmerbommar.

Bogserare med pråmar går genom kanalen. Bogseraren är sannolikt s/s Armas.

Brovaktens hus.

Brovakten behandlar timmerbommar med tjära.

© Alla bilderna från Hannu Korhosens arkiv.


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16