Mierola ström
Mierolanvirta

Denna ström ligger i Hattula kommun på farleden från Stora Vanajasjön till Tavastehus.
Hela farleden mellan Stora Vanajasjön och Tavastehus är ganska smal och Mierola ström är ett av de smalaste ställena.
Strömmen går under två broar. Vid den gamla museibron finns en brygga för båtar och ett kafé. Även Finska Silverlinjens båtar anlöper denna bryggan.
Bortmuddrade stenar har samlats vid strömmen. Det finns också en stenmur längs en del av stranden.
Strömmen är cirka 300 m lång och cirka 50 m bred. Masthöjd är 4,5 m.

Tarmo Hurskainen © 2005

Mierolaströmmen sedd uppströms från den nya landsvägsbron med farleden till Tavastehus.  I bakgrunden Finska Silverlinjens m/s Tampere på resa till Tavastehus.

Mierolaströmmen sedd nedströms från den nya landsvägsbron. Bakom den finns den gamla museibron.

Mierolaströmmen sedd uppströms från den nya landsvägsbron med farleden till Tavastehus. I bakgrunden Finska Silverlinjens m/s Tampere på resa till Tavastehus.

Mierolaströmmen sedd nedströms från den nya landsvägsbron. Bakom den finns den gamla museibron.

© Bilderna tagna av Tarmo Hurskainen

Vid strömmen finns en brygga för fartyg och nöjesbåtar och ett kafé.

Hela farleden mellan Vanajasjön och Tavastehus är smal. Silverlinjens m/s Silver Moon kryssar i svängen strax norr om Mierola ström.

Vid strömmen finns en brygga för fartyg och nöjesbåtar liksom ett kafé.

Hela farleden mellan Vanajasjön och Tavastehus är smal. Silverlinjens m/s Silver Moon kryssar i svängen strax norr om Mierola ström.

© Bilderna tagna av Terhi och Matti Grönroos

På farleden mellan Mierola ström och Vånåsjön finns många villor på stränderna. Här en gammal och mycket vacker.

Via den smala Lepaaströmmen går farleden  ut till Vånåsjön.

På farleden mellan Mierola ström och Vånåsjön finns många villor på stränderna. Här en gammal och mycket vacker.

Via den smala Lepaaströmmen går farleden ut till Vånåsjön.

© Bilderna tagna av Terhi och Matti Grönroos


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16