Vääräkoski kanal
Vääräkosken kanava

Samtidigt med Kerma, Vihovuonne och Pilpa slusskanaler byggdes på Heinävesifarleden även en slusslös kanal. Denna Vääräkoski kanal ligger lite nedströms Vihovuonne slusskanal. Vääräkoski kanal byggdes under åren 1903 - 1905. Den är 240 m lång och den svänger ganska kraftigt.
Svängen och strömmen förorsakade problem för trafiken. Det var svårt att passera då fartygen möttes. År 1910 byggdes ett torn varifrån en vakt dirigerade trafiken då fartygen inte kunde se om något mötande fartyg var i annalkande. Numera används i stället trafikljus.
Längd 240 m, bredd 7,1 m, djup 1,8 m, masthöjd 9,5 m.

Tarmo Hurskainen © 2005

Det är svårt att se mötande fartyg på Vääräkoski kanal.

Vääräkoski kanal gör en kraftig sväng.

Det är svårt att se mötande fartyg på Vääräkoski kanal.

Vääräkoski kanal gör en kraftig sväng.

© Bilderna tagna av Ville Toivanen


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16