Kellosalmi kanal
Kellosalmen kanava

Kellosalmi och Likasti kanaler ligger nära varandra i Mikkeli stad på farleden från Otava till Puula fjärd. Leden rensades och Likasti och Kellosalmi kanaler byggdes under åren 1889-91. Då fick leden 1,5 meters djup. Under åren 1912 - 1913 gjordes leden djupare då fartyg hade svårigheter att komma igenom kanalen vid lågvatten.
Dessa kanaler tillhörde en farled som var ganska livligt trafikerad i början av 1900-talet. I Otava fanns hamn och järnvägsstation. Passagerarångare trafikerade från olika delar av Puula till Otava där passagerarna fortsatte sina resor med tåg och tvärtom. Mängder av varor fraktades i pråmar och båtar.
På Puulasjön fanns under 1900-talets första årtionde flera passagerarångare och cirka 20 bogserare. I Otava hamn fanns även två varv för att reparera fartyg. Trafiken började minska när landsvägstrafiken blev snabbare. Passagerartrafiken avvecklades i slutet av 1940-talet och den sista bogseraren var i trafik fram till mitten av 1970-talet. Farleden används numera enbart av nöjesbåtar.
Det finns numera ännu några spår av den tidigare så livliga hamnen. Där finns bryggan av sten, järnvägens stationsbyggnad och bangården.
Längd 100 m, bredd 7,1 m, djup 1,5 m, masthöjd 4,5 m.

Tarmo Hurskainen © 2005


Landsvägsbron över kanalen.

Kanalen sedd mot söder från landsvägsbron.

Kanalen sedd mot norr från landsvägsbron.

Landsvägsbron över kanalen.

Kanalen sedd mot söder från landsvägsbron.

Kanalen sedd mot norr från landsvägsbron.

© Bilderna tagna av Antti Rakkolainen 2010. Läs också om Suonsalmi och Likasti kanaler.


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16