Haapakoski brukskanal
Haapakosken ruukin kanava

Denna kanal fanns i Savolax i Pieksämäki kommun. Vid Haapajoki älv grundades Haapakoski bruk år 1842. Bruket förbättrade transportsförbindelserna mot Saima sjö genom att bygga en kanal med sluss mellan Haapajärvisjön och Pieni-Uhijärvisjön.
Lyfthöjden är numera 2,7 meter.
Man hade även grävt slusslösa kanaler på farleden från Haapajärvi mot Sorsakoski.
Man vet inte när slusskanalen byggdes. Den har fyllts med jord före år 1881 då markägarna krävde det. Man vet inte heller den exakta platsen där kanalen låg, men Museiverket forskar efter den.
Bruket behövde inte längre använda vattenvägarna för transporter efter år 1889 då Savolax järnväg blev färdig och den drogs via Haapakoski by där en järnvägsstation byggdes.

Tarmo Hurskainen © 2005


Källor: Erkki Härö, Museiverket: Inventering av metallbruk i Finland (inte publicerat ännu)
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16