Joensuu kanal
Joensuun kanava

Joensuu kanal är en av Pielisjokikanalerna och ligger i staden Joensuu i Östra Finland. Kanalen ligger i stadens centrum under en gata som tidigare hette Saarikatu, ett namn som inte används längre. Det enklaste sättet att hitta kanalen är att gå eller köra längs gatan Siltakatu mot järnvägsstationen (rautatieasema på finska) eller tvärtom. Du ser forsarna Itäkoski (nära järnvägsstationen) och Länsikoski (nära Siltakatu).


 

Slussens östra sida är allt som är kvar av stenslussen som byggdes 19181923 och revs på 1970-talet.

En del av den gamla porten som var tillverkats av Paul Wahl i staden Varkaus.

Den gamla kanalens stenverk. Den nuvarande kanaltornet ligger på vänster.

Minnesstenen med den ryska örnen. Texten i minnesmärken: Alexander II Pielis joen kanava 18741879.

Den östra sidan är allt som finns kvar av stenslussen som byggdes 1918 - 1923 och revs på 1970-talet.

En del av den gamla porten som tillverkades av Paul Wahl i staden Varkaus.

Den gamla kanalens stenverk. Det nuvarande kanaltornet ligger på vänster.

Minnesstenen med den ryska örnen. Texten på minnesmärket lyder: Alexander II Pielis joen kanava 1874 - 1879.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Den första Joensuukanalen 1876 - 1877 och 1918 - 1923
Grävningsarbetena för Joensuukanalen påbörjades i augusti 1876. Berndt Höök hade planerat att en stensluss skulle byggas men på grund av terrängens kvalitet beslöt man att i stället bygga en sluss av trä. Slussen pålades och en del av den låg på en röst.
Övre kanalen avskiljdes från älven av en pontonbrygga som förankrades med kedjor och tyngder. Pontonbryggan var avsedd att hjälpa fartygen att segla till slussen.
Joensuu kanal blev färdig ganska snabbt och öppnades för trafik i juni 1877. Arbetena dock fortsattes för Joensuukanalen blev hela farledens administrativa centrum. Man byggde bostäder för kanalchefen, byggmästaren, kassören och övervakaren i området.
Den första slussen byggdes i betong under åren 1918 - 1923.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

537 m

? m

1

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m


Den nuvarande Joensuu kanalen. Den ena väggen av den gamla slussen finns bakom den blåa skylten Joensuu och minnesmärken ligger på höger av skylten vid forsen.

Joensuu kanalen och forsen Länsikoski och en av stadens flera badstränder, Ilosaari, och restaurang Karjalan talo.

Slussen nedströms.

Den nuvarande Joensuukanalen. Den ena väggen av den gamla slussen finns bakom den blå skylten Joensuu och minnesmärket ligger till höger om skylten vid forsen.

Joensuu kanalen och forsen Länsikoski och en av stadens flera badstränder, Ilosaari, och restaurang Karjalan talo.

Slussen nedströms.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Kanaltornet och slussen i juni 2005.

Kanalområdet och västra forsen i juni 2005 med restaurangfartyget Elina till vänster.

Kanaltornet renoverades under hösten 2004 och den efterföljande vintern.

Kanaltornet och slussen i juni 2005.

Kanalområdet och västra forsen i juni 2005 med restaurangfartyget Elina till vänster.

Kanaltornet renoverades under hösten 2004 och den efterföljande vintern.

© Bilderna tagna 2005 av Riitta Kankkunen

Den andra Joensuukanalen 1971 - 1973
Pielisjokiälven har alltid varit en viktig timmerflottningsled. Flottning av timmerbuntar i stället för lösa timmer ansågs vara mera lönsamt än det gamla systemet. Kaltimokanalen byggdes om i slutet av 1950-talet och den nuvarande storslussen blev färdig 1959. Kuurna kanalen byggdes om 1971. Dessa två storslussar var mera effektiva än den gamla Joensuuslussen som var alldeles för liten för timmerbuntar med pråm. Pråmtrafiken ansågs viktig på 1970-talet.
Innan man tog beslutet att bygga en sluss granskade man skillnaderna mellan en bredd öppen kanal och en smal öppen kanal på den gamla slussens plats. Samtidigt planerades två olika slags öppna kanaler på Länsikoski forsen. På grund av de svårigheter som en öppen kanal skulle ha förorsakat beslöt man att bygga en storsluss. En viktig sak som främjade byggandet av en sluss var att man ville behålla forsen.
En ny storsluss byggdes mellan 1971 och 1973. Den gamla slussen revs delvis ner och den nya slussen byggdes i betong. Den nya timmerflottningsslussen utrustades med sektorport och är helt elektronisk. Kanaltornet innehöll för den tiden ny teknik man kan därifrån öppna exempelvis järnvägsbron som ligger nästan en kilometer norrut från slussen.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

? m

0,3 m

1

160 m

? m

16 m

2,4 m


En kanalport av 1970-talets stil. När kanalen byggdes fick vem som helst gå över portarna men inte längre. De är avsedda endast för kanalpersonalen.

Farleden uppströms, mot staden Nurmes

Fartyget M/S Vinkeri anländer till staden Joensuu och Joensuu kanalen.

En kanalport från 1970-talet. När kanalen byggdes fick även allmänheten gå över portarna, men inte längre. De är avsedda endast för kanalpersonalen.

Farleden uppströms, mot staden Nurmes

Fartyget M/S Vinkeri anländer till staden Joensuu och Joensuu kanalen.
(Kyllikki Kankkunen 1991).

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Passagerarbåt går in i slussen.

© Bilden tagen 2007 av Juha Pitkänen

Passagerarbåt går in i slussen

Den gamla ångbogseraren S/S Lauri i Joensuu kanal

Den gamla ångbogseraren S/S Lauri i Joensuu kanal.

© Bilderna tagna 2008 av Riitta Kankkunen

Den gamla ångbogseraren S/S Lauri i Joensuu kanal

Joensuukanalen idag
Bara en del av den gamla slussen finns kvar vilket syns på några av bilderna här. Den översta delen av slussens östra vägg är synlig.
Den nuvarande slussen är en typisk betongsluss från 1970-talet.. En minnessten över den första kanaliseringen av Pielisjoki finns på ön mellan kanalen och Länsikoski forsen.
När stenen restes var Finland en del av Ryssland och Alexander II var tsar. Det förklarar den ryska örnen på toppen av minnesstenen. Finland hamnade i inbördeskrig 1917 och den ryska örnen ansågs vara en symbol för den gamla makten. Örnen sprängdes 1917 men en ny sattes på plats 1968.

Riitta Kankkunen © 2005

 


Källor: Joensuun kaupungin historia. Osa I. Joensuu: Kirjapaino Oy Maakunta; 1985. Myllykylä T. 1991. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Pielisjoen laiva- ja uittoväylä. Tutkimus Joensuun kaupunginkosken kanavoinnista. Helsinki: Tie- ja vesirakennushallitus, Vesitieosasto. 30.9.1968. Suomen muistomerkit. Osa X. Nousiainen: Väriteos Henna Oy; 2000. Egna besök
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16