Höytiäinenmap

Höytiäinen kanal
Höytiäisen kanava

Höytiäinen kanal ligger i Norra Karelen mellan Pyhäselkäfjärden och Höytiäinensjön. Kanalen är cirka sju kilometer lång, men man har aldrig byggt slussar i kanalen.
Man byggde kanalen för att man ville sänka vattennivån i Höytiäinensjön, som var en av största sjöbassängerna i Saimas sjösystem. Vattennivån på Pyhäselkäfjärden låg 21 meter lägre än Höytiäinensjön. Man började att gräva kanalen år 1854 och fyra år senare byggdes två dammar uppe vid Höytiäinensjön. Vattenflödet reglerades med dammar så att strömmen utvidgade kanalen.
Så småningnom började vattnet att sippra igenom sand och grus. Den 4 augusti år 1859 bröts dammarna sönder och vattenmassor störtade mot Pyhäselkäfjärden. Vattennivån i Höytiäinen sjönk 7,5 meter under två veckor tills en bergtröskel kom fram i dagen där en av dammarna legat och vattenflödet minskade.
Det bildades en fors nedanför bergtröskeln och man döpte den till Puntarikoski fors. Denna rensades år 1860 så att vattennivån på Höytiäinen sjönk totalt 9,5 meter. Arealen av Höytiäinensjön minskade cirka 30 %. I sjön skapades nära 400 nya öar och klippor samt över 15 000 hektar mark vanns.
Vid forsen byggdes ett kraftverk på 1950-talet. Numera kan man åka båt från nedre strömmen till kraftverket, men därifrån måste man transportera båten på land cirka 400 meter förbi kraftverket.
Trots att det förekommit båttrafik på Höytiäinensjön sedan slutet av 1800-talet markerades leder först på 1990- och 2000-talen.

Tarmo Hurskainen © 2006

Marjalakarta

Marjala kanal
Marjalan kanava

Marjala kanal ligger vid Höytiäinen kanals mynning. Den förbinder Pyhäselkä fjärd och Höytiäinen kanal och via den kan man åka med en liten båt från Pyhäselkä fjärd till Höytiäinen kanal. Marjala kanal är cirka 1,3 km lång och den grävdes som landskapskanal för en bostadsmässa i Marjala år 1995.

Det finns även en anna kanal på mynningen av Höytiäinen kanal.
Den är cirka 1,2 km lång och användes för flottning. Den kallas bara flottningskanalen. Timmer flottades i det förgångna längs Höytiäinen kanal från Höytiäinensjön till Pyhäselkä fjärd. Mynningen av Höytiäinen kanal är grund så det var bäst att gräva en rak kanal genom näset för flottningen.
I mynningen av Höytiäinen kanal finns också ett välkänt fågelskyddsområde.

Tarmo Hurskainen © 2009

Höytiäinen kanal i Puntarikoski mot sjön Höytiäinen.

Bron över Höytiäinen kanal i Puntarikoski.

Puntarikoski vattenkraftverk som den syns på bron.

Höytiäinen kanal i Puntarikoski mot sjön Höytiäinen.

Bron över Höytiäinen kanal i Puntarikoski.

Puntarikoski vattenkraftverk som den syns på bron.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 2006

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy vattenkraftverket Puntarikoski.

En bassäng och en hiss för timmerbuntar bredvid vattenkraftverket.

En hiss för timmerbuntar. Vattennivån var mycket låg på hösten 2006.

Vattenkraftverkets damm och bro över Höytiäinen kanal.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy vattenkraftverket Puntarikoski.

En bassäng och en hiss för timmerbuntar bredvid vattenkraftverket.

En hiss för timmerbuntar. Vattennivån var mycket låg på hösten 2006.

Vattenkraftverkets damm och bro över Höytiäinen kanal.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 2006

Bron och dammet bredvid vattenkraftverket.

Strand vid kanalen och dammet.

Minnesmärket av den stora skadan 1859  Höytiäinen sjön sjönk 9,5 meter och 17 000 hektar av strand blev torr.

Här står det: Höytiäinen purkautui 3.6.1859 Järven pinta laski 9,5 m Maata paljastui 17000 ha (Höytiäinen sjön sjönk 9,5 meter och 17 000 hektar av strand blev torr.)

Bron och dammet bredvid vattenkraftverket.

Strand vid kanalen och dammen.

Minnesmärket av den stora skadan 1859 Höytiäinen sjön sjönk 9,5 meter och 17 000 hektar av strand blev torr.

Här står det: Höytiäinen purkautui 3.6.1859 Järven pinta laski 9,5 m Maata paljastui 17000 ha (Höytiäinen sjö sjönk 9,5 meter och 17 000 hektar av strand blev torr.)

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 2006

Höytiäisen kanavaa Pyhäselän suuntaan.

Broarna över Höytiäinen kanal i Onttola ca 10 km från centrum av staden Joensuu. Vänster: ny landsväg nr 17 och 23, mitten: gammal landsväg 17 och 23.

Skylten till Marjala bunkermuseet nära broarna.

Höytiäisen kanavaa Pyhäselän suuntaan.

Broarna över Höytiäinen kanal i Onttola ca 10 km från centrum av staden Joensuu. Vänster: ny landsväg nr 17 och 23, mitten: gammal landsväg 17 och 23.

Skylten till Marjala bunkermuseum nära broarna.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 2006

Höytiäinen kanal möter sjön Pyhäselkä. Mynningen av Marjala kanal på höger (syns inte).

Sjön Pyhäselkä syns i horisonten. Höytiäinen kanal är inte segelbar.

Minnen av timmerflottningen som pågår varje sommar.

Höytiäinen kanal möter sjön Pyhäselkä. Mynningen av Marjala kanal på höger (syns inte).

Sjön Pyhäselkä syns i horisonten. Höytiäinen kanal är inte segelbar.

Minnen av timmerflottningen som pågår varje sommar.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 2006


Källa: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16