Väätämönsalmi kanal
Väätämönsalmen kanava

Denna slusslösa kanal ligger i staden S:t Michel i Anttola på farleden mellan Louhivesi och Luonteri. Sunden muddrades till kanal år 1834. Den var den första farleden från Saima till St. Michel. Två år senare började trafiken att använda Vuollekanalen och i slutet av 1870-talet Kirkkotaipale och Varkaantaipale kanaler.
Längd 600 m, bredd 11,8 m, djup 2,4 m, masthöjd 12,0 m

Tarmo Hurskainen © 2005

Båten närmar sig kanalen från söder.

Kanalen är bred då det är ett muddrat sund.

Båten närmar sig kanalen från söder.

Kanalen är bred då det är ett muddrat sund.

© Bilderna tagna av Sami VastelaKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14