Kaivantokarta

Kaivanto kanal
Kaivannon kanava

Den cirka 120 meter långa slusslösa Kaivantokanalen förbinder Längelmävesi och Roine i Kangasala cirka 25 kilometer öster om Tammerfors. Tanken var att med kanalens hjälp sänka Längelmävesis vattenyta något. Vattenytan sjönk så mycket att de två sjöarna hamnade på samma nivå vilket inte var meningen.
Arbetena påbörjades 1820. Tanken var att gräva sig igenom åsen som var 120 meter bred och 25 meter hög. Marken bestod helt av grus och sand, varför de tio meter långa pålarna inte nådde ner till hård jord. Även andra svårigheter uppstod under arbetenas gång, men tack vare tilläggsanslag blev kanalen och dammen färdiga 1829.
I februari följande år öppnades dammluckrona lite och Längelmävesis yta börja sakta sjunka. Den siste april öppnades luckorna lite mer och den följande natten bröt vattnet helt sönder dammen och Längelmävesis vatten forsade ohämmat till Roine. Längelmävesis yta låg tidigare 1,5 meter över Roines men på ett par veckor hamnade de två sjöarnas yta på samma nivå.
Längelmävesi avvattnades tidigare via Iharijoki älv till Pälkänevesi.
Efter Längemävesis sänkning sinade Ihariforsen men det rinner fortfarande en del vatten i älven. Längelmävesi och Pälkänevesi ligger på samma nivå och det finns nu planer på att öppna en kanal emellan dem. Det som krävs är en kanal genom en smal landtunga och en landsvägsbro över denna kanal.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kaivanto slusslösa kanal sedd från syd och från Roinesjön.
Kaivanto slusslösa kanal sedd från syd och från Roinesjön.

© Bilden tagen av Terhi och Martti Grönroos


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtdjup

Max masthöjd

120 m

0 m

-

1,8 m

5,0 m


 


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava; 1991, och egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16