Paakkola kanal
Paakkolan kanava

Paakkola kanal låg vid Vuoksen älv i ett området som numera tillhör Ryssland.
Paakkola kanal byggdes under åren från 1892 till 1895.
Kanalen byggdes vid södra grenen av Vuoksen älv trots att man tidigare hade bestämt att kanalisera norra grenen. Där behövdes ingen kanal då en järnväg byggts där till Kexholm stad. Kanalen skulle öppna en vattenväg mellan Kiviniemi i Sakkola och Jääske kyrkbyn samt även mellan Kasniemi i Räisälä och Jääske kyrkbyn. Enligt besluten skulle farleden muddras till 2,07 m djup.
Bygget av kanalen startades i januari år 1892. Grävningarna kom igång på våren men jorden var så mjuk att vatten rann genom den och därför blev det nödvändigt att muddra.
Slussen hade planerats helt i timmer men jorden var inte lämpad för detta så botten av slussen gjöts därför i betong.
Slussen byggdes år 1894 - 1895. Den blev 35,4 m lång, 7,66 m bred och 2,7 m djup. Trafiken blev snabbt mycket livlig. Redan år 1902 gjordes över 2 300 slussningar och år 1909 över 3 700 slussningar. Järnvägen mellan Liimatta och Valkjärvi blev färdig år 1932 och därefter minskade trafiken snabbt. År 1926 genomfördes ännu över 2 000 slussningar men år 1932 bara 850. När trafiken var som livligast seglade flera passagerarångare och bogserare på kanalen.
Kanalen hamnade efter andra världskriget på den ryska sidan av gränsen.

Tarmo Hurskainen © 2005

 

Slussen i Paakkola kanal.
Bilden tagen av fotograf V. Nissilä och publicerad i boken Karjala muistojen maa med O. Paavolainen som redaktör. Förlag: Karjalan Liiton muistojulkaisu. Helsingfors: WSOY; 1940.

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till:
mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast