Paakkolan kanava
Paakkola kanal

Paakkolan kanava sijaitsi Vuoksen rannalla ja kanava-alue nykyisin Venäjän puolella. Paakkolan kanava rakennettiin vuosina 1892-95. Kanava rakennettiin Vuoksen eteläiseen haaraan, vaikka aiemmin oli tutkittu pohjoisen haaran kanavointia. Tämä hanke raukesi, kun rautatie pohjoiseen linjattiin Käkisalmen kautta. Kanava mahdollisti liikenteen toisaalta Sakkolan Kiviniemen ja Jääsken kirkonkylän välillä sekä toisaalta Räisälän Kiviniemen ja Jääsken kirkonkylän välillä. Päätöksen mukaan väylä ruopattaisiin 2,07 metriä syväksi.
Kanavan rakentaminen aloitettiin tammikuussa vuonna 1892. Kaivuutyöt käynnistettiin keväällä, mutta maa oli niin pehmeää, että se läpäisi vettä. Sen tähden jouduttiinkin jatkamaan ruoppaamalla. Sulku oli tarkoitus rakentaa kokonaan puusta, mutta sulun paikalla maa ei ollut sopivaa siihen ja sulun pohja täytyikin valaa betonista.
Sulku rakennettiin vuosina 1894-95. Siitä tuli 35,4 metriä pitkä, 7,66 metriä leveä ja 2,7 metriä syvä. Liikenne kanavalla käynnistyi heti vilkkaasti. Jo vuonna 1902 sulutuksia oli yli 2 300 ja vuonna 1909 jopa yli 3 700. Kun rautatie vuonna 1932 valmistui Liimatan ja Valkjärven välille, väheni liikenne jyrkästi. Kun vuonna 1926 sulutuksia oli vielä yli 2 000, niin vuonna 1932 enää 850. Kun liikenne oli vilkkaimmillaan, kulki näillä vesillä useita matkustajahöyryjä ja hinaajia.
Kanava jäi toisen maailmansodan jälkeen Venäjän puolelle.

Tarmo Hurskainen © 2005

 

Paakkolan kanava Vuoksessa.
Kuvat: V. Nissilä.
Lähde: Paavolainen O, redigerat. Karjala muistojen maa. Karjalan Liiton muistojulkaisu. Helsingfors: WSOY; 1940.

 


Lähde: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi
Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16