Rikalakarta

Ketvele kanal
Ketveleen kanava

Ketvele kanal i Saimas sjösystem är en av de senast byggda kanalerna i Finland. Den blev färdig 1997.
Den går mellan Haukivesi och Raudanvesi. Farleden via kanalen leder in till Rantasalmi kommuns centrum.
Slussportarna står ofta helt öppna under juli och august, då vattenytorna är nästan på samma nivå. Portarna manövreras manuellt med en handvev.

Tarmo Hurskainen © 2005

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max slussens längd

Slussens bredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

250 m

0,10 m

1

25,0 m

5,0 m

1,6 m

14 m

Ingen statistik


Slussen från uppströms

Skillnaden i vattennivåerna är så liten att portarna ofta står helt öppna.

Den västra mynningen av Ketvele kanal.

Slussen från uppströms.
© Bild Toni Raatikainen

Skillnaden i vattennivåer är så liten att portarna ofta står helt öppna.
© Bild Toni Raatikainen

Den västra mynningen av Kutvele kanal.
© Bild Ville Toivanen

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16