Pickalaån
Pikkalanjoki

Pickalån ligger i Sjundeå cirka 35 km väster om Helsingfors. Ån är numera en smal å men för 150 år sedan var den ett smalt sund. Sjön Vikträsk var då en havsvik.
Det gick en farled från Finska viken mer än fem kilometer inåt landet, där det fanns en hamn kallad Sjundby. Men landhöjningen gjorde farleden alltför grund när ångfartygstrafiken ökade. En ny plats för hamnen söktes vid Pickalaån i Pickalabyn som ligger cirka 1,5 km från havet. Farleden muddrades så att Åbo-Helsingfors -linjens större ångare med två däck skulle kunna anlöpa hamnen.
Över Pickalaån hade byggts en låg bro som hindrade större båtar från att segla upp. Denna bro ersattes med en dubbelklaffbro vilket då var mycket ovanligt i Finland. Passagerartrafiken upphörde år 1902 då järnvägen blivit ett snabbare kommunikationsmedel. En ny hamn byggdes vid Pickalaåns mynning främst för pråmar som fraktade sand och trä.

Tarmo Hurskainen © 2005

Här körde ångbåtar för över 100 år sedan.
Här körde ångbåtar för över 100 år sedan.
© Bilden tagen av Antti Rakkolainen, 2010


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16