Pikkalanjoki
Pickalaån

Pikkalanjoki sijaitsee Siuntiossa noin 35 km Helsingistä länteen. Se on nykyisin kapea joki, mutta yli 150 vuotta sitten se oli kapeahko salmi ja nykyinen Vikträskin järvi oli merenlahti.
Jokea pitkin johti yli viisi kilometriä pitkä vesiväylä Suomelahdelta kohti Siuntiota. Satamapaikkana oli Sjundby. Maan kohoamisen ja laivojen koon kasvun johdosta väylä Sjundbyhyn kävi liian matalaksi. Uusi satamapaikka löytyi joen varrelta Pikkalan kylästä noin 1,5 km mereltä. Väylää jouduttiin ruoppaamaan, koska Turku-Helsinki -linjan kaksikantiset matkustajahöyrylaivat poikkesivat satamassa, jossa ne usein myös yöpyivät.
Pikkalanjoen yli oli aikaisemmin rakennettu matala silta, joka esti laivaliikenteen. Silta muutettiinkin kaksiosaiseksi nostosillaksi, joka oli jonkinlainen nähtävyys, koska se oli silloin Suomessa varsin harvinainen siltatyyppi.
Matkustajalaivaliikenne reitillä loppui vuonna 1902, koska rautatiestä oli tullut huomattavasti nopeampi kulkuneuvo. Uusi satama rakennettiin Pikkalanjoen alasuulle pääasiassa soraa ja halkoja kuljettavia proomuja ja lotjia varten.
Tarmo Hurskainen © 2005

Höyrylaivat ovat ajaneet tästä yli 100 vuotta sitten.
Höyrylaivat ovat ajaneet tästä
yli 100 vuotta sitten.

© Kuuvat Antti Rakkolainen, 2010

 


Lähde: Tarmo Hurskaisen oma tietojen hankinta, 2005
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16