Strömma kanal
Strömman kanava

Under 1820-talet hittade Robert Bremer en rik järnmalmsfyndighet vid Koskinjoki älv. Robert Bremer ägde även Tykö / Teijo bruk, beläget i Bjärnå / Perniö vid strömmen som flyter ut i Finska viken.
Malmen från den nya fyndigheten skulle fraktas till Tykö / Teijo för förädling, men farleden var lång och farlig då pråmarna måste segla runt Kimito / Kemö. Strömmen vid Strömma var alltför grund så det var omöjligt att komma fram den vägen.
År 1843 ansökte brukets nye ägare, Viktor Zebor Bremer, hos senaten om att få bygga en kanal i Strömma. Året efter fick han kejsarens tillstånd att bygga kanalen, dock med vissa förbehåll.
Bremer byggde kanalen 7,5 fot bredare än planerats. Den blev då 9,65 meter bred och cirka 3 meter djup.
Över kanalen byggdes en rullbro, den veterligt första i Finland. Den tillverkades vid Tykö / Teijo bruk och var hela 22,57 meter lång.
Strömma kanal invigdes under stora festligheter den 2 juli 1845.
Kanalen fick mycket stor betydelse för sjöfarten utmed hela kusten. Till kanalen kopplades 1852 en lots.
Kanalen utvidgades under åren 1896 till 1898 till en bredd på 16,7 meter och ett djup på 4 meter.
En ny svängbro byggdes också och den fick kanalvakten öppna med en vev.
Under åren 1967 till 1968 byggdes en ny kanal en halv kilometer väster om den gamla. Den nya kanalen är 28 meter bred och 5,5 meter djup. Efter Tykö / Teijo blir farleden grundare och fortsätter upp till Salo.

Tarmo Hurskainen © 2005

Den gamla kanalen sedd från norr. Den gamla svängbron är från 1898 då kanalen utvidgades, men den är numera fast.

Den gamla kanalen sett från söder.

Den nya kanalen från norr med klaffbron från år 1968.

Den nya kanalen från söder. Strömma är den enda platsen i Finland där man kan se tidvatten. Strömningriktingen i kanalen växlar fyra gånger per dygn.

Den gamla kanalen sedd från norr. Den gamla svängbron är från 1898 då kanalen utvidgades, men den är numera fast.

Den gamla kanalen sett från söder.

Den nya kanalen från norr med klaffbron från år 1968.

Den nya kanalen från söder. Strömma är den enda platsen i Finland där man kan se tidvatten. Strömningriktingen i kanalen växlar fyra gånger per dygn.

© Bilderna tagna av Torsti Salonen

 


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16