Ruokovirta kanal
Ruokovirran kanava

Ruokovirta kanal ligger i Maaninka kommun på farleden mellan Kuopio och Iisalmi. Vid Ruokovirta ström hade grävts en slusslös kanal på 1840-talet. Kanalen muddrades under åren 1870-71 men nyttan var liten då bara små fartyg kunde gå genom kanalen under lågvatten. Skillnaden i nivå mellan sjöarna Maaninkajärvi och Ruokojärva var en halv meter, vilket gjorde strömmen i kanalen mycket kraftig.
Iisalmi köping begärde en kanalisering år 1875 och senaten accepterade projektet året därpå. Vid denna tid förekom många projekt på Saimas sjösystem, så arbetena på Ruokovirta kanal startades först år 1878.
Arbetena avlöpte mycket bra och redan på sommaren kunde man börja bygga slussen och kanalvaktens hus. Kanalen blev färdig i juni år 1879, men kanalen hade öppnats för trafik redan i början av seglingssäsongen.
Kanalens total längd var 371 m. Slussen byggdes av timmer och den var 35,6 m lång, 7,7 m bred och 1,78 m djup. Förbättringen av farleden mellan Kuopio och Iisalmi blev färdig samtidigt. Arbetena på den farleden hade tagit 14 år.
Under åren 1914 till 1920 förbättrades farleden mellan Kuopio och Iisalmi och samtidigt byggdes även Ruokovirta kanal om och då i betong.
Numera är Ruokovirta kanal en värdefull kulturmiljö.

Hyvärinvirta ström
Hyvärinvirta

År 1965 blev den slusslösa kanalen vid Hyvärinvirta ström färdig. Den ersatte Ruokovirta slusskanal som därefter blev utan trafik.
Via Hyvärinvirta ström blev trafiken och särskilt flottningarna snabbare och lättare.

Tarmo Hurskainen © 2005, 2009


Källor: Turkka Myllykylä: Suomen kanavien historia, Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16