Ruokovirran kanava
Ruokovirta kanal

Ruokovirran kanava sijaitsee Maaningassa Kuopion ja Iisalmen välisellä reitillä. Ruokovirran ohittamiseksi oli kaivettu avokanava 1840-luvulla. Kanava ruopattiin vuosina 1870-71, mutta hyöty oli vähäinnen, sillä matalan veden aikana kanavasta pystyivät liikennöimään vain pienet laivat. Kanavassa oli myös melko voimakas virtaus, sillä vedenpintojen ero Maaninkajärven ja Ruokojärven välillä oli noin puoli metriä.
Iisalmen kauppala anoi kanavointia vuonna 1875 ja senaatti hyväksyi hankkeen seuraavana vuonna. Samaan aikaan oli kuitenkin menossa Saimaan reiteillä monta vesitiehanketta, joten töihin Ruokovirran kanavalla päästiin vasta vuonna 1878.
Työt edistyivät hyvin ja jo kesällä voitiin aloittaa sulun ja kanavanvartijan asunnon rakentaminen. Kanava valmistui kesäkuussa 1879, mutta kanava avattiin liikenteelle jo purjehduskauden alussa.
Kanavasta tuli 371 m pitkä. Sulku rakennettiin puusta ja se oli 35,6 m pitkä, 7,7 m leveä ja 1,78 m syvä. Samaan aikaan saatiin päätökseen muutkin parannustyöt Kuopion ja Iisalmen välisellä väylällä. Työt tällä väylällä olivat kestaneet kaikkiaan 14 vuotta.
Väylää parannettiin ja syvennettiin uudelleen vuosina 1914-20, jolloin myös Ruokovirran sulku rakennettiin uudelleen betonista. Nykyisin Ruokovirran kanava arvokas kulttuurimiljöö.

Hyvärinvirta
Hyvärinvirta ström

Vuonna 1965 valmistui avokanava Hyvärinvirtaan sulkukanavan viereen. Laivareitti siirtyi avokanavalle ja sulkukanavan liikenne loppui.
Liikenne ja erityisesti uitot nopeutuivat ja olivat helpompia Hyvärinvirran kautta,

Tarmo Hurskainen © 2005, 2009


Lähde: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16