Kaivoskannan ja Kautun kanavat
Kaivoskanta och Kauttu kanaler

Kun laivaväylää jatkettiin Muroleen kanavasta pohjoiseen, jouduttiin perkaamaan matalia virtapaikkoja. Väylää varten rakennettiin myös kaksi kanavaa, joissa ei kuitenkaan tarvittu sulkuja vesien vähäisen korkeuseron vuoksi.
Tarjanneveden ja Vaskiveden yhdistävää väylää aiottiin ensin parantaa ruoppaamalla Visuvedensalmi, mutta pian suunnitelmia muutettiin ja päätettiin rakentaa oikaisukanava kapean Kaivoskannan poikki. Kanava rakennettiin 1863-64. Se on 80 metriä pitkä. Kanavasta käytetään joskus myös nimeä Visuveden kanava.
Paloveden ja Ruoveden välillä oleva Kautunvirta perattiin 2,4 metrin syvyiseksi 1863-64 Näsijärven pohjoisosien väylätöiden yhteydessä. Laivaliikenteen lisääntyessä virtaan perattu väylä osoittautui kuitenkin vaikeakulkuiseksi. Niinpä vuonna 1881 päätettiin, että virta ohitetaan kanavalla, joka rakennettiinkin 1884-85. Kanavan pituudeksi tuli runsaat 160 metriä. Kanavan yli rakennettiin kääntösilta. Nykyisin kanavan ylittää kiinteä silta, jonka alikulkukorkeus on 11 m.

Tarmo Hurskainen © 2005

Flygfoto över Kaivoskanta kanal.
Kaivoskannan kanava lännestä nähtynä. Taustalla Tarjannevesi.
© Kuva: Aarno Isomäki

Kaivoskannan kanavan yli johtaa kääntösilta, joka kääntyy oikealla  olevan ruskean pilarin varassa. Silta on lajissaan pisin Pohjoismaissa.
Kaivoskannan kanavan yli johtaa kääntösilta, joka kääntyy oikealla olevan ruskean pilarin varassa. Silta on lajissaan pisin Pohjoismaissa.
© Kuvat Terhi ja Martti Grönroos

Hampaistensalmi on kapeikko Näsijärven pohjoisosissa. Se on yksi niistä kapeikoista, jotka ruopattiin, kun laivaväylää rakennettiin Näsijärven pohjoisosiin..
Hampaistensalmi on kapeikko Näsijärven pohjoisosissa. Se on yksi niistä kapeikoista, jotka ruopattiin, kun laivaväylää rakennettiin Näsijärven pohjoisosiin..
© Kuvat Terhi ja Martti Grönroos

Kaivoskantakarta
Kauttukarta


Matkustajahöyrylaiva s/s Tarjanne Kautun kanavassa vuonna 1980.
Matkustajahöyrylaiva s/s Tarjanne Kautun kanavassa vuonna 1980.
© Kuvat Erkki Härö

Kautun kanavan laidalla on edelleen vanha kääntösilta, joka korvattiin uudella sillalla 1980-luvulla. Alikulkukorkeus on nykyisin 11,5 metriä.
Kautun kanavan laidalla on edelleen vanha kääntösilta, joka korvattiin uudella sillalla 1980-luvulla. Alikulkukorkeus on nykyisin 11,5 metriä.
© Kuvat Terhi ja Martti Grönroos

Kautun kanava ja vieressä Kautunvuolle. Väylä kulkee sekä kanavan että vuolteen läpi.
Kautun kanava ja vieressä Kautunvuolle. Väylä kulkee sekä kanavan että vuolteen läpi.
© Kuvat: Aarno Isomäki.

Kautun kanava ja taustalla Ruhalanselkä.
Kautun kanava ja taustalla Ruhalanselkä.
© Kuvat: Aarno Isomäki.

 

Kaivoskannan kanava

Pituus

Putouskorkeus

Sulkujen lukumäärä

Max aluksen syväys

Max maston korkeus:

80 m

0,0 m

-

2,4 m

18 m


Kautun kanava

Pituus

Putouskorkeus

Sulkujen lukumäärä

Max aluksen syväys

Max maston korkeus:

160 m

0,0 m

-

2,4 m

11 m


 


Lähteet: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Omat käynnit
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16