Jomalviks kanal
Jomalvikin kanava

Kanalen förbinder Jomalviken med Edesviken cirka 4 kilometer söder om Ekenäs centrum.
Det var riksdagsmannen John Österholm som 1934 förslog riksdagen att lämna tilltstånd och bidrag för denna kanal var syfte var att förkorta vägen till centrum för skärgårdsbefolkningen.
Denna befolkning skulle tjäna mellan 9 och 12 kilometers väg med kanalen.
Efter planläggning och projektering beviljades anslag för kanalen 1937 och i slutet av samma år startade kanalbygget som ett arbetslöshetsprojekt med frisläppta fångar.
Bygget avbröts vid krigsutbrottet 1939.
Först 1948 kunde arbetena tas upp igen. Man var då tvungen att gräva om även de färdiga delarna då kanalbankarna rasat ner på flera ställen. Kanalen blev helt färdig 1950 och invigdes den 20 juni.
Farleden är numera bara 0,6 meter djup. Kanalen är numera i ganska dåligt skick. Längd 470 meter, bredd 3,8 meter, djupet är numera 1,0 meter, men det var 1,7 meter då kanalen blev färdig, seglingsfri höjd är 4,5 meter.

Tarmo Hurskainen © 2005

Bron över kanalen sett från söder.

Bron från söder.

Kanalen sedd från bron norrut mot Ekenäs.

Kanalen sett från bron söderut.

Bron över kanalen sett från söder.

Bron från söder.

Kanalen sedd från bron norrut mot Ekenäs.

Kanalen sett från bron söderut.


© Bilder Torsti Salonen


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16