Haponlahtis kanal

Oravi kanal
Oravin kanava

Kejsare Alexander II befallde år 1858 att en kanal skulle byggas mellan Haukivesi och Joutenvesi i Oravintaipale som då tillhörde Rantasalmi kommun. Den slusslösa kanalen blev färdig år 1861 och den förkortade resan mellan Savonlinna och Joensuu med 30 km. Några år senare muddrades farleden i Orivirta ström som ligger några kilometer österut från Oravi.
Kanal blev då 237 m lång, 7,4 m bred och 2,7 m djup. Kanalen byggdes om helt år 1881 och då planterades lindar och björkar vid kanalen. En lotsstation grundades i Oravi år 1868. Fyren i kanalens mynning är numera den enda fyren av trä i Saimas sjösystem.

Tarmo Hurskainen © 2005

 

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

237 m

7,4 m

2,7 m


Oravi kanal sedd åt öster från landsvägsbron. Det röda huset på höger sida mellan träden är restaurangen och det finns vid bryggan bränsledistribution. Det är en mycket popular brygga bland båtfolket

Kanalen sedd västerut från landsvägsbron. I bakgrunden ses Haukivesisjön.

© Bilderna
till vänster är tagna av Jukka Korhonen 2002

Oravi kanal till nord sett från landsvägsbron.

Oravi kanal sedd åt öster från landsvägsbron. Det röda huset på höger sida mellan träden är restaurangen och det finns vid bryggan bränsledistribution. Det är en mycket popular brygga bland båtfolket.

Kanalen sedd västerut från landsvägsbron. I bakgrunden ses Haukivesisjön.

Oravi kanal sedd mot norr från landsvägsbron.

© Bild: Jarno Sariola

Den nya restaurant- och butiksbyggnaden vid kanalen.

Den nya båthamnen vid restauranten.

Vy från restaurantens altan mot kanalen.

© Bilderna tagna av Jukka Korhonen

Den nya restaurant- och butiksbyggnaden vid kanalen.

Den nya båthamnen vid restauranten.

Vy från restaurantens altan mot kanalen.Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16