Herrakoski kanal Herrakoski kanal Kaivoskantas kanal Kaivoskantas kanal Kauttu kanal Kauttu kanal Murole kanal Murole kanal Kaivonsalmi kanal Kaivonsalmi kanal Lempäälä kanal Lempäälä kanal Pappinlanjoki älv Pappilanjoki älv Valkeakoski kanal Valkeakoski kanal Apia kanal Apia kanal Mierola ström Mierola ström Hiidenjoki älv Hiidenjoki älv Puujoki älv Puujoki älv Alvettula ström Alvettula ström Vuolle ström Vuolle ström Kyllönjoki älv Kyllönjoki älv Kostia ström Kostia ström Kaivanto kanal Kaivanto kanal Rikala kanal Rikala kanal Kravi kanal Kravi kanal Kumo älv Kumo älv Vihavuosi kanal Vihavuosi kanal Keuruu farled Keuruu farled Naurissalmi sluss Naurissalmi sluss Päijänneprojekten Päijänneprojekten Päijjänneprojekten Ihari led Ihari led

Kumo älvs sjösystem
Kokemäenjoen vesistö

I Kumo älvs sjösystem finns två huvudfarleder: Näsijärvifarleden och Pyhäjärvi-Vanajafarleden, som fortsätter till Längelmävesi och Hauho farleder. Dessutom finns Ikaalinen farled i området.
Mellan Näsijärvi och Pyhäjärvi finns ingen kanal eller annan förbindelse i Tammerfors.
Kanaler och slussar finns både på Näsijärvifarleden och Pyhäjärvi-Vanajafarleden.

Läs mer om
Näsijärvifarleden
Pyhäjärvi-Vanajafarleden

Här finns också den historiska Rikala kanal
den historiska Kravi kanal
och Hauhosfarleden Här ingår Kullönjoki älv, Alvettula ström och Vuolle ström.

Läs även om Kostia ström
Läs även om Mierola ström
Läs även om Hiidenjoki och Puujoki älvar

 

Läs även om
Haveriet på Näsijärvi

 

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast