Kaivannonsamli kanal Kaivanto kanal Kostia ström Kyllönjoki älv Apia kanal Valkeakoski kanal Lempäälä kanal Alvettula ström Vuolle ström Mierola ström

Pyhäjärvi-Vanajafarleden
Pyhäjärven-Vanajan reitti

Vattenväg från Tammerfors till Turenki i söder på Pyhäjärvi-Vanaja farled är cirka 150 km. Vattenväg på Längelmävesi farled från Vanaja till Länkipohja är cirka 80 km. Vattenväg från Vanaja till Aitoo via Pälkäne är cirka 30 km och vattenväg från Pälkäne till Hauho är cirka 30 km. Vattenväg från Hauhos Alvettula till Vihavuosi är cirka 25 km och till Tuulos cirka 20 km. Så det finns på Pyhäjärvi-Vanaja farleden tillsammans över 300 km vattenvägar.

Läs mer om Kaivannonsalmi kanal
Läs mer om Lempäälä kanal
Läs mer om Apia kanal
Läs mer om Valkeakoski kanal
Läs mer om Kaivanto kanal
Läs mer om Rikala historiska kanal
Läs mer om Kravi historiska kanal

Läs mer om Hauhosfarleden Här ingår Kyllönjoki älv, Alvettula ström, Vuolle ström och Kostia ström.

Läs mer om Mierola ström
Läs mer om Hiidenjoki och Puujoki älvar


 


Källor: Text och karta av Tarmo Hurskainen
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16