Rikala kanal

Lempäälä kanal (Lembois kanal)
Lempäälän kanava (Lempoisten kanava)

Lempäälä kanal förbinder Pyhäjärvi och Vanajavesi.

När Tammerfors under 1800-talet växte till en viktig industristad krävde befolkningen bättre vattenvägar söderut. Det fanns tre forsar mellan Pyhäjärvi och Vanaja som hindrade fartygstrafik.
Redan på 1700-talet hade man försökt förbinda sjöarna med Rikala kanal, men den förblev ofullbordad.
Industrimannen G.A. Wasastjerna lade en motion där han föreslog en ny kanal vid Lempäälä och han föreslog även hur kanalen skulle dras i landskapet.
Det dröjde dock 10 år innan senaten behandlade Wasastjernas motion, och då hade järnvägen mellan Tavastehus och Tammerfors ännu inte byggts. År 1867 beslutade senaten att kanalen skulle byggas. Det var ett missväxtår och därför startades kanalbygget som ett nödhjälpsarbete. Bygget påbörjades direkt efter senatens beslut i slutet av 1867.
Då det fanns en hög kulle på det tänkta kanalområdet byggdes kanalen i en sväng runt. Tanken var att bygga en sluss i sten och den planerades att bli 37,1 meter lång, 7,4 meter bred och 1,78 meter djup vid lågvatten.
Under arbetena drabbades området av en tyfusepedemi och därför anlades särskilda sjukvårdsrum i kanalområdet. I grannkommunen Kangasala anlades ett fältsjukhus.
Redan året efter avbröt senaten kanalarbetena då pengarna tagit slut.
Fartygstrafiken hade dock blivit än livligare mellan Tammerfors och Tavastehus. Passagerare och gods måste tranporteras med häst förbi den ofullbordade kanalen.
Rederiet föreslog att slussen skulle byggas 8,6 meter bred, så att bolagets hjulångare skulle kunna använda kanalen.
1871 beslutade senaten om nya anslag till kanalen och arbetena kunde återupptas samma år. Men byggplanerna ändrades på en del punkter, bland annat beslutades att slussen skulle byggas i trä i stället för sten.
Kanalen blev över en kilometer lång totalt och kunde öpppnas för trafik 1873.
Under 1874 genomfördes 1 300 slussningar på kanalen och en stor del av dessa gällde passagerarfartyg. Bara ett par år senare blev järnvägen färdig till Tammerfors vilket minskade passagerartrafiken snabbt och mycket. Godstrafiken på kanalen var dock fortsatt livlig.
När Valkeakoski kanal byggts om för flottningsändamål blev det aktuellt att undersöka en eventuell förnyelse även av Lempäälä kanal. En förändrad kanal skulle då även vara ämnad att reglera vattenståndet uppströms. För att testa de nya planerna byggdes en modell.
Kanalen byggdes om för flottning under åren 1958 till 1961. Slussen byggdes 160 meter lång och 8 meter bred. Djupet beror på hur vattenytorna regleras och varierar mellan 2,5 och 6,8 meter. För att hindra översvämning fördjupade man kanalen uppströms slussen och den övre porten byggdes utan tröskel.

Numera är det turistindustrin som har nytta av kanalen. Finlands mest populära insjöfarled passerar här. Finska Silverlinjen fraktar varje år mer än 20 000 passagerare genom kanalen. Här genomförs cirka 3 000 slussningar varje år.

År 1988 inträffade an allvarlig olycka på kanalen då slussens portar stog öppna för att hindra översvämning. Vid kanalens övre mynning låg ett fartyg vid bryggan. Fartygets förtöjningar brast och det drev in i slussen där det kantrade. De fyra personer som låg och sov i fartyget drunknade. Efter denna olycka installerades varningsljus och en säkerhetsport som hindrar fartyg från att driva in i slussen då den står öppen för att reglera vattennivåerna.

Tarmo Hurskainen © 2005

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

1 275 m

2,2 - 2,4 m

1

145,0 m

7,5 m

1,8 m

5,5 m

2 500 - 3 000


Väntbryggan vid kanalens övre mynning. I bakgrunden järnvägsbron och landsvägsbron.

Slussen sedd från nedre porten.

Slussen töms

© Bilderna tagna av Terhi och Matti Grönroos

Väntbryggan vid kanalens övre mynning. I bakgrunden järnvägsbron och landsvägsbron.

Slussen sedd från nedre porten.

Slussen töms

Den övre porten har öppnats och båten kan åka uppströms.

Svängen ovanför slussen.

© Bilderna tagna av Terhi och Matti Grönroos

Den övre porten har öppnats och båten kan åka uppströms.

Svängen ovanför slussen.

Lempäälä sluss byggdes om 1961. Vattnet avtappas i december för att förebygga översvämning.

© Bild: Niila Heikkilä, 2006

Det finns tre broar över övre kanalen.

© Bild: Aarno Isomäki, 2009

Lempäälä sluss byggdes om 1961. Vattnet avtappas i december för att förebygga översvämning.


Det finns tre broar över övre kanalen.


Gamla bilder från Lempäälä kanal

Den nedre kanalen på 1920-talet.

Kanalen gör en sväng ovanför slussen. Den gamla landvägsbron finns  inte kvar. Bilden från 1920-talet.

© Bilderna kommer från Ari Siréns samling

Den nedre kanalen på 1920-talet.

Kanalen gör en sväng ovanför slussen. Den gamla landvägsbron finns inte kvar. Bilden från 1920-talet.


 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Finska Silverlinjens båtturer och Lempäälä kommun

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16