Karvikarta

Kravi kanal
Kravin kanava

Kravi kanal var ett mycket stort arbete på hela Sverige på den tiden. Det skulle bli en kanal förbi många av Kokemäenjoki älvs forsar och därmed betyda mycket för möjligheten att transportera råvaror och andra nyttigheter till och från det inre av Finland.
Kanalen planerades för att mildra skadorna av oversvämningar i Kumo älv.
Planerna blev färdiga 1801. Arbetena började 1803 och fortsatte till 1808 när kriget avbröt dem. Arbetena fortsattes inte därefter.
Arbetarna var soldater från olika regementen och i allmänhet fanns det cirka 700 soldater i arbete hela tiden. Kanalens längd var 11 kilometer och den var sju meter bred på botten. Jorden krävdes 380 000 m3. Kanalen går mellan Vittis och Kumo på den södra sidan av Kumo älv.
Man kan fortfarande se se spår av kanalen som ett dike med vatten.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kanalen är några meter bred på en del ställen.

Kanalen är några meter bred på en del ställen.

På andra ställen är den helt dold av vegetationen.

Kanalen är några meter bred på en del ställen.

Kanalen är några meter bred på en del ställen.

På andra ställen är den helt dold av vegetationen.

© Bilderna tagna av Antti Rakkolainen 2011

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14