Hiidenjoki och Puujoki älvar
Hiidenjoki ja Puujoki

Puujoki älv går till Kernaalanjärvisjön varifrån Hiidenjoki älv fortsätter norrut mot Tavastehus och Vanajasjön. Farleden är cirka 15 km lång. Den sydligaste punkten på farleden är Leppäkoski.
Denna älvfarled var en vida känd vattenväg redan på 1000-talet. Älvarna var även viktiga som flottningsleder. Det finns numera en båtled till Leppäkoski.
Medelbredden på Hiidenjoki är 50 - 60 m. Puujoki är smalare.

Tarmo Hurskainen © 2005

Leden på Puujoki älv går genom den lilla Ilmusjärvisjön där det finns lummiga vattenväxter.

Farleden kantas av många villor och sommarstugor

Vid farledens slut i Leppäkoski finns dessa broar.

© Kuvat Terhi ja Matti Grönroos

Leden på Puujoki älv går genom den lilla Ilmusjärvisjön där det finns lummiga vattenväxter.

Farleden kantas av många villor och sommarstugor

Vid farledens slut i Leppäkoski finns dessa broar.Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16