Hauho farleden
Hauhon reitti

kyllönjokikarta

Kyllönjoki älv

är en 1,5 km lång ström mellan Ilmoilansekä och Pintele på Hauhofarleden. Den muddrades i början av 1900-talet för att underlätta flottning. Den är numera en båtfarled. Här växer lövträd ut över farleden, det är som en djungelälv!
Kyllönjoki älv från den nya landsvägsbron till nedre ström och Pintele.
Kyllönjoki älv från den nya landsvägsbron
till nedre ström och Pintele.

© Bilden tagen av Tarmo Hurskainen

Strömmen från den nya landsvägsbron till uppström. Bakom finns det den gamla museibron av timmer.
Strömmen från den nya landsvägsbron sedd uppströms.
Bakom finns det den gamla museibron av timmer.

© Bilden tagen av Tarmo Hurskainen

Uppströms den gamla museibron gör Kyllönjoki en sväng och smalnar av.
Uppströms den gamla museibron gör Kyllönjoki
en sväng och smalnar av..

© Bilden tagen av Tarmo Hurskainen


Vy mitt i strömmen

Märket visar var leden går.

Den smala leden mellan stenar på nedre strömmen. I bakgrunden bron för riksväg 12.

Är vi i djungeln?

Vy mitt i strömmen

Märket visar var leden går.

Den gamla bron av timmer. I bakgrunden ses den nya landsvägsbron.

Är vi i djungeln?


© Bilderna tagna av Terhi och Martti Grönroos

Den gamla bron är byggd av mycket kraftigt timmer.

Kyllönjoki älvs mynning i Pintele sjö.

I mitten av älven är leden mycket smal.

Kyllönjoki älv var Rajajoki (=Gränsälv) i den finska långfilmen Raja 1918 (Gränsen 1918) Bilden visar skådespelare med rekvisita på bron vid filminspelningen 2008.

Den gamla bron är byggd av mycket kraftigt timmer.

Kyllönjoki älvs mynning i Pintele sjö.

I mitten av älven är leden mycket smal.

Kyllönjoki älv var Rajajoki (=Gränsälv) i den finska långfilmen Raja 1918 (Gränsen 1918) Bilden visar skådespelare med rekvisita på bron vid filminspelningen 2008.


© Bilderna tagna av Terhi och Martti Grönroos

 

Alvettulakarta

Alvettula ström

finns i Hauhofarleden mellan Ilmoilanselkä och Lakkia. Den är 1,2 km lång. Den har delvis muddrats.
Alvettula ström från den nya landsvägsbron till nedre ström. Bakom finns det den gamla museibron.
Alvettula ström sedd från den nya landsvägsbron
nedströms. Bakom finns det den gamla museibron.

© Bilden tagen av Tarmo Huskainen


 

Alvettula ström från nedre mynningen uppströms.

Alvettula ström från nedre mynningen uppströms.

Alvettula ström från nedre mynningen uppströms.

Alvettula ström från öst. I förgrunden den nya landvägsbron och i bakgrunden museinbron.

© Bilderna tagna av Terhi och Martti Grönroos


Vuolle ström

finns mellan Lakkia och Iso-Roine på Hauhofarleden. Den är 800 m lång och nära landsvägbron mycket smal. Den muddrades i början av 1900-talet för att underlätta flottning. Stockrännan har rivits och den används numera som båtfarled. I strömmen finns öringar.

Den smala strömmen mellan stenar uppströms från landsvägsbron.

Vy nedströms från landsvägsbron.

Vyn från övre mynningen. Leden går i en sväng åt vänster

Den smala strömmen mellan stenar uppströms från landsvägsbron.

© Bilden tagen av Tarmo Hurskainen

Vy nedströms från landsvägsbron.

© Bilden tagen av Tarmo Hurskainen

Vyn från övre mynningen. Leden går i en sväng åt vänster

© Bilden tagen av Terhi och Martti Grönroos


Åka mitt i leden!

Massor av stora stenar vid leden.

Den smala leden mellan stenar på nedre strömmen. I bakgrunden bron för riksväg 12.

Åka mitt i leden!

Massor av stora stenar vid leden.

Den smala leden mellan stenar på nedre strömmen. I bakgrunden bron för riksväg 12.


© Bilderna tagna av Terhi och Martti Grönroos


 

Lehdesmäenjokikartas

Lehdesmäenjoki älv

Lehdesmäenjoki älv är den smala strömmen på Hauhos farled mellan Iso-Roine sjö och Pyhäjärvi sjö.

Lehdesmäenjoki älv är den smala strömmen på Hauhos farled mellan Iso-Roine sjö och Pyhäjärvi sjö.

© Bilden tagen av Terhi och Martti Grönroos


 

Läs också om vikingarnas härjningar i området.


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16