Herrakoski kanal Herrakoski kanal Kaivoskantas kanal Kaivoskantas kanal Kauttu kanal Kauttu kanal Murole kanal Murole kanal Kaivonsalmi kanal Kaivonsalmi kanal Lempäälä kanal Lempäälä kanal Pappinlanjoki älv Pappilanjoki älv Valkeakoski kanal Valkeakoski kanal Apia kanal Apia kanal Mierola ström Mierola ström Hiidenjoki älv Hiidenjoki älv Puujoki älv Puujoki älv Alvettula ström Alvettula ström Vuolle ström Vuolle ström Kyllönjoki älv Kyllönjoki älv Kostia ström Kostia ström Kaivanto kanal Kaivanto kanal Rikala kanal Rikala kanal Kravi kanal Kravi kanal Kumo älv Kumo älv Vihavuosi kanal Vihavuosi kanal Keuruu farled Keuruu farled Naurissalmi sluss Naurissalmi sluss Päijänneprojekten Päijänneprojekten Päijjänneprojekten Ihari led Ihari led

Kokemäenjoen vesistö
Kokemäenjoki sjösystem

Kokemäenjoki muodostuu kahdesta pääreitistä: Näsijärven reitistä sekä Pyhäjärven-Vanajan reitistä, joka jatkuu Längelmäveden ja Hauhon reiteille. Lisäksi kolmantena reittinä on Ikaalisten reitti.
Näsijärven ja Pyhäjärven välillä ei ole vesitieyhteyttä Tampereella.
Vesistön kanavat sijaitsevat Näsijärven reitillä ja Pyhäjärven-Vanajan reitillä.

Kanavia on sekä Näsijärven reitillä
että Pyhäjärven-Vanajan reitillä.

Vesistössä on myös historiallinen Rikalan kanava
sekä historiallinen Kravin kanava

Lue lisää Hauhon reitti
Lue lisää Kostianvirta
Lue lisää Mierolanvirta
Lue lisää Hidenjoki ja Puujoki

 

Lue lisää
Kurun haaksirikko

Tarmo Hurskainen © 2005


Lähteet: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Omat käynnit
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16