Ångaren Kuru sjönk nära Siilinkari fyr på bilden

Ångaren Kuru sjönk nära Siilinkari fyr på bilden.

© Bilden tagen av Terhi och Matti Grönroos

Ångaren Kurus haveri

Det var 7 september år 1929. På Näsijärvisjön rasade en mycket kraftig storm från nord. Det var lördag och Mustalahti hamn i Tammerfors myllrade av folk. Alla ville fara hem till landsbygden för veckoslutet. Vindstyrkan var 11 till 12 beaufort.
Det fanns tre ångbåtar i hamnen färdiga att avgå, men flera kaptener tvekade. Den mindre ångaren s/s Ylöjärvi avgick dock och den såg ut att klara i stormen, fast andra mindre fartyg stannade i hamn den dagen.
På ångaren s/s Kurus däck stod kapten Onni Saarinen och samtalade med några båtsmän om avgången. Kuru var ett av största fartygen på Näsijärvisjön. Den byggdes i Tammerfors år 1915 av maskinfabriken Sommers, af Hällström & Waldens och var nästan 30 meter långt. Fartyget byggdes med ett däck, men fick senare ett andra däck.
Klockan 15.15 avgick s/s Kuru från hamnen och tog kurs norrut på stormiga Näsifjärden. Kuru hade 148 passagerare och 12 medlemmar av besättningen. Kapten befallde att farten skulle minskas då vågarna mot fartygets stäv var så stora.
Då Kuru hade kommit en kilometer från hamnen och var nära Siilinkari fyr märkte kaptenen att tre jättevågar närmade sig fartyget. Han befallde stopp i maskinerna då fartygets stäv skulle kunna stiga över på vågar. Men det hjälpte inte. Vågor slog över Kuru och stäven började ta in i vatten. Den tredje jättevågen välte fartyget och den sjönk på ett par minuter. Klockan var 15.26.
Den största passagerarångaren på Näsijärvisjön s/s Tarjanne avgick enligt sin tidtabell fem minuter efter Kuru och kunde snabbt påbörja räddningsarbetet. Till Tarjanne räddades 15 människor ur vattnet. Till platsen kom också bärgaren Näsijärvi och en motorbåt. Av dessa räddades fem människor och Näsijärvi fann senare på kvällen två människor i en livbåt. Vid haveriet drunknade 138 människor. Flera av dessa har aldrig återfunnits.
Kuru bärgades samma höst. Fartyget reparerades och det andra däcket togs bort. Fartyget återgick i trafik men många människor undvek det. Kuru togs ur trafik år 1939 och såldes senare. Av skrovet gjordes en pråm och maskinen användes i ett sågverk.
Efter utförliga undersökningar konstaterades att kapten Saarinen inte hade ansvar för olyckan. Huvudorsaken var att på fartyget hade försetts med ett andra däck. Fartyget blev tyngre och rankare. Varvet hade varnat för förändringen men fartygets ägare hade fått sin vilja igenom. Det saknades även översvämningsluckor. Den tredje orsaken var den allvarliga stormen.
Denna olycka är det största haveri som inträffat på insjöarna i Finland. Det finns en minnessten över haveriet i Näsinkallioparken nära Mustalahti hamn.

Tarmo Hurskainen


Källa: Tampere-seuras internetsida
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16