Kostia ström
Kostianvirta

Kostikarta Kostia ström ligger i Pälkäne kommun cirka 35 km åt sydost från Tammerfors. Den flyter mellan Mallasvesi- och Pälkänevesisjöarna. Strömmen skapades år 1604 då en stor översvämning bröt genom en låg sandås och vattnet från Pälkänevesi bröt sig ny väg söderut tillMallasvesi. Tidigare hade Pälkänevesi avvattnats västerut till Längelmävesi som då i stället började avvattnas till Pälkänevesi och i Ihari byn skapades denna fors.
Strömmen muddrades under åren från 1914 till 1917.
Farleden är 1,2 meter djup och den fria seglingshöjden är 5,0 m.

Läs om Kaivanto kanal.

Tarmo Hurskainen © 2005

Vy över strömmen nedströms nära övre mynningen.
Vy över strömmen nedströms nära övre mynningen.

Strömmen uppströms nära centrum av Pälkäne kommun. Den gamla bron används numera bara av lokal trafik.

Övre mynningen mot Pälkänevesisjön.

En liten röd bastustuga vid strömmens strand.

Strömmen uppströms nära centrum av Pälkäne kommun. Den gamla bron används numera bara av lokal trafik.

Övre mynningen mot Pälkänevesisjön.

En liten röd bastustuga vid strömmens strand.

© Bilderna tagna av Terhi och Martti Grönroos


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16