Herrakoski kanal Kaivoskanta kanal Kauttu kanal Murole kanal

Näsijärvi vattenväg
Näsijärven reitti

Farleden på Näsijärvi går från Tammerfors i söder till Liedenpohja i norr och är cirka 150 km. Österut från Ruovesi leder Vilppulafarleden som är cirka 20 km.

Läs mer om Murole kanal
Läs mer om Kaivoskanta och Kauttu kanaler
Läs mer om Herraskoski kanal
Läs mer om Naurisalmi sluss


 

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16