Naurissalmikarta

Naurissalmi sluss
Naurissalmen sulku

Naurissalmi ligger i norra delen av Näsijärvifarleden i Virrat stad. Tanken är att höja vattennivån på sjöarna uppströms från Naurissalmi för att förbättra sjöarnas tillstånd. De är hårt drabbade av bottenslamm. Därför krävs en sluss för att farleden inte skall stoppas vid dammen.
Miljömyndigheterna accepterade planen år 2006 och Virrat stad beställde år 2007 detaljerade planer för att bygga slussen och dammen.
Man projekterade en liten båtsluss av stål med 14 meters längd, 4,3 meters bredd och 1,5 meters djup.
Slussen och dammen blev färdiga 2010.

Tarmo Hurskainen © 2005

Det smala sundet innan bron byggdes.

Den nya bron och dammen är nu på plats.

Det smala sundet innan bron byggdes.
© Bilden tagen av Aarno Isomäki 2009

Den nya bron och dammen på plats.
© Bilden tagen av Aarno Isomäki 2011


Slussen

Slussen

Slussen

Slussen

Bilder på den nya slussen. © Alla bilderna tagna av Antti Rakkolainen

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-09-08