Kaivoskanta och Kauttu kanaler
Kaivoskannan ja Kautun kanavat

När farleden från Murole fortsattes norrut blev det nödvändigt att muddra i flera strömmar. På två ställen byggdes kanaler, men där var nivåskillnaderna så små att det inte behövdes några slussar.
När farleden mellan Tarjanne och Vaskivesi skulle förbättras tänkte man sig först att muddra sunden mellan sjöarna. Denna plan ändrades och man beslutade i stället att bygga en kanal genom det smala sundet vid Kaivoskanta. Denna kanal byggdes under åren 1863 till 1864 och den är 80 meter lång.
Kanalen kallas ibland Visuvesi kanal.

Kauttu ström mellan Palovesi och Ruovesi muddrades under åren 1863 till 1864 till 2,4 meters djup.
När fartygstrafiken ökade visade det sig att detta var en mycket svår passage. 1881 beslutade man att bygga en kanal förbi strömmen. Denna byggdes under åren 1884 till 1885 och blev 160 meter lång.
Numera finns en bro över kanalen. Den har en seglingsfri höjd på 11 meter.

Tarmo Hurskainen © 2005

Flygfoto över Kaivoskanta kanal.
Kaivoskanta kanal sedd från väst. I bakgrunden Tarjanne sjön.
© Bild: Aarno Isomäki

Över Kaivoskanta kanal går svängbron som svängs med den bruna stöttepelaren på höger hand. Bron är längst i sitt slag i Norden.
Över Kaivoskanta kanal går svängbron som svängs med den bruna stöttepelaren på höger hand. Bron är längst i sitt slag i Norden.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Hampaistensalmi är det smala sundet på norra delen av Näsijärvisjön. Det är ett av de sund som muddrades när fartygleden byggdes till norra delen av Näsijärvisjön.
Hampaistensalmi är det smala sundet på norra delen av Näsijärvisjön. Det är ett av de sund som muddrades när fartygsleden byggdes till norra delen av Näsijärvisjön.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Kaivoskantakarta
Kaivoskanta kanal

Kauttukarta
Kauttu kanal


Ångaren s/s Tarjanne på Kauttu kanal år 1980.
Ångaren s/s Tarjanne på Kauttu kanal år 1980.
© Bild: Erkki Härö.

Vid Kauttu kanal finns ännu den gamla svängbron som ersattes på 1980-talet med en ny bro. Masthöjden är nu 11,5 meter.
Vid Kauttu kanal finns ännu den gamla svängbron som ersattes på 1980-talet med en ny bro. Masthöjden är nu 11,5 meter.
© Bild: Terhi och Martti Grönroos

Kauttu kanal och Kauttu ström. Leden går både genom kanalen och strömmen.
Kauttu kanal och Kauttu ström. Leden går både genom kanalen och strömmen.
© Bild: Aarno Isomäki.

Kauttu kanal med Ruhala fjärd i bakgrunden.
Kauttu kanal med Ruhala fjärd i bakgrunden.
© Bild: Aarno Isomäki.

 

Kaivoskanta kanal

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtdjup

Max masthöjd

80 m

0,0 m

-

2,4 m

18 m


Kautuu kanal

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtdjup

Max masthöjd

160 m

0,0 m

-

2,4 m

11 mKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava; 1991, och egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16