Murolekarta

Murole kanal
Muroleen kanava

Murole kanal förbinder Vankavesi och Palovesi på Näsijärvifarleden.
En förbättring av farlederna i Kokemäenjokis sjösystem från Tammerfors och norrut blev aktuell när Tammerfors under 1800-talet växte allt mer. Ett av de största hindren för sjöfarten var Murole fors, trots att den muddrats redan vid början av 1700-talet. En större muddring genomfördes under åren 1825 till 1826. Men fartygen blev allt större och man började fundera på en kanal förbi forsen.
År 1842 framställdes två petitioner om en kanal och den andra petitionen ledde till beslutet att utforskningar för en kanal skulle genomföras. Dessa utforskningar startade dock först 1849. Med resultaten som grund föreslogs och beslutades om bygge av en kanal med sluss på den västra sidan av Murole fors.
Arbetena startades redan våren 1850 och i maj 1854 kunde den färdiga kanalen invigas. Kanalen blev 315 meter lång. Slussen var 35,6 meter lång och 6,6 meter bred och med ett djup på sex fot, vilket är 1,78 meter.
Över kanalen byggdes en tvådelad klaffbro som på sin tid var unik i Finland. Den ersattes dock redan 1877 av en svängbro.
Under bygget lade man stor vikt vid att göra miljön runt kanalen tilltalande. Hela området är nu av stort kulturhistoriskt värde.
Man tvingades ganska snart att fördjupa kanalen då de störe fartygen inte kunde ta sig igenom vid lågvatten. Även själva slussen utvidgades då fartygen blev allt större.
En stor ombyggnad gjordes under åren 1897-98 då slussen utvidgades till 40 meters längd och 7,7 meters bredd. Djupet ökades samtidigt. Under åren 1924 - 25 förnyades slussportarna och kanalen muddrades. Bron av trä ersattes år 1975 med en svängbro av stål som manövreras elektriskt.
Numera är det enbart turisttrafik genom kanalen. Här genomfördes under 1990-talet hela 6 000 slussningar per år, men numera cirka 3 000 slussningar per år.
Finlands enda kvarvarande passagerarångbåt i reguljär linjetrafik, s/s Tarjanne, passerar kanalen under somrarna.
Tarjannes trafik på den så kallade Poetens Väg lockar varje sommar runt 7 000 passagerare.
Det gamla ångfartyget s/s Tarjanne passerar alltså genom kanalen varje dag sommartid på sin linje utmed Poetens Väg.
Poetens Väg har en sida om detta på finska och engelska.

Tarmo Hurskainen © 2005

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

315 m

0,9 - 1,5 m

1

40,0 m

7,7 m

2,4 m

18 m

3 000 - 3 500


Svängbron öppnas.

Båten lämnar slussen.

Båtar åker in i slussen och svängbron öppnas.

Kanalen och Murole fors från söder.

Svängbron öppnas.
© Bild: Einar Soo

Båten lämnar slussen.
© Bild: Einar Soo

Båtar åker in i slussen och svängbron öppnas.
© Bild: Einar Soo

Kanalen och Murole fors från söder.
© Bild: Aarno Isomäki 2009


Slussen sedd från Palovesisjön.

Slussen och den nedre kanalen. Murole kanal har ännu slussvakt vilket numera är sällsynt på finska kanaler.

Den nedre kanalen och i bakgrunden Vankavesi fjärd.

Ångaren S/s Tarjanne, byggd år 1908, har alltid trafikerat Näsijärvi sjö.

Slussen sedd från Palovesisjön.

Slussen och den nedre kanalen. Murole kanal har ännu slussvakt vilket numera är sällsynt på finska kanaler.

Den nedre kanalen och i bakgrunden Vankavesi fjärd.

Ångaren S/s Tarjanne, byggd år 1908, har alltid trafikerat Näsijärvi sjö. Fartyget trafikerar alltjämt farleden mellan Tammerfors och Virdois på den så kallade Poetens Väg.

© Bilderna tagna av Terhi och Martti Grönroos


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava; 1991, och egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16