Suvorovs kanaler
Suvorovin kanavat

Ryssarna byggde fyra slusslösa kanaler i Saimas sjösystem under åren 1792 till 1798. Det var efter det så kallade Gustavs krig som kanalerna byggdes under ledning av general Suvorov.
Kanalerna byggdes som en del av Rysslands befästning av gränsen mot Sverige. Kanalerna skulle underlätta frakten av byggtimmer, samt underhållet av armén.
Vid Kukonharjukanalen fanns ett helt samhälle med officerare, soldater, köpmän och civilbefolkning.
Kanalen byggdes av natursten skodd med timmer. Det var möjligt att stänga av kanalen i båda ändar med timmer eller kedjor under vattnet. Ute i sjöarna nära kanalmynningarna lades barriärer av sten strax under vattenytan för att försvåra navigeringen in i och ut ur kanalerna för fienden.
Sedan Finland införlivats med Ryssland försvann den militära uppgiften för kanalerna och de användes därefter av områdets civila befolkning.
År 2003 påbörjades en restaurering av kanalerna. Tanken är att få farleder som kan användas av fritidsbåtar och kanotister.

Suvorovs kanaler:
- Kukonharju kanal mellan Puumala och Ruokolax. Längd 800 meter. Genom kanalen går en farleden för nöjesbåtar. Djup åtminstone 1,0 m.
- Kutvele kanal i Ruokolax. Längd 100 meter, 2,4 meters djup och en seglingsfri höjd på 12,5 meter. Under åren 1950 till 1951 breddades kanalen från 11 meter till 35 meter för att underlätta flottning.
- Käyhkää kanal i Ruokolax. Längd 350 meter. Inte i bruk för närvarande. Nu planeras en ny bro då den gamla bron är för låg för båttrafiken.
- Telataipale kanal i Sulkava. Längd 300 meter. Inte i bruk för närvarande. Det finns över kanalen en låg bro som man planerar att göra högre.
Tarmo Hurskainen © 2005


Kukonharju kanal söderut.

Kanava menee pitkän ja kapean niemen läpi keskellä Suur-Saimaata.

Telataipale kanal norrut.

Se fler bilder från Kukonharju kanal.
Bild: Museiverket RHO, Finland/Ilmakuva Vallas Oy

Se fler bilder från Kutvele kanal.
Bild: Toni Raatikainen

Se fler bilder från Telataipale kanal.
Bild: Museiverket RHO, Finland/Ilmakuva Vallas Oy


Länk till projektens sidor (bara på finska och ryska)


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14