Kutvele kanal
Kutveleen kanava

Kutveles breda kanal sedd från norr.

Kanalen går  genom det långa och smala näset i mitten av Stora Saima.

Kutvele kanal har varit i början bara några meter bred men den har senare utvidgats för flottningar.

Kutveles breda kanal sedd från norr.
Bild: Toni Raatikainen

Kanalen går genom det långa och smala näset i mitten av Stora Saima.
Bild: Toni Raatikainen

Kutvele kanal var från början bara några meter bred men har senare utvidgats för flottningar.
Bild: Toni RaatikainenKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16