Kukonharju kanal
Kukonharjun kanava

Kukonharju kanal söderut.

Den södra mynningen av Kukonharju kanal.

Träd växer i kanalbrinken.

Kukonharju kanal söderut. Bild: Museiverket RHO, Finland/Ilmakuva Vallas Oy.

Den södra mynningen av Kukonharju kanal. Bild: Toni Raatikainen

Träd växer i kanalbrinken. De skall tas bort och kanalens sidor restaureras. Bild: Toni Raatikainen

Mitt på Kukonharju kanal.

Den norra mynningen av Kukonharju kanal.

Mitt på Kukonharju kanal. Bild: Toni Raatikainen

Den norra mynningen av Kukonharju kanal. Bild: Toni RaatikainenKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16