Telataipale kanal
Telataipaleen kanava

Telataipale kanal norrut.

Den östra mynningen av Telataipale kanal.

Telataipale kanal norrut. Det är meningen att bygga om landsvägsbron så att den blir bredare och högre.
Bild: Museiverket RHO, Finland/Ilmakuva Vallas Oy.

Den östra mynningen av Telataipale kanal.
Bild: Museiverket RHO, Finland/Soile Tirilä.Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16