Pilppakarta

Pilppa kanal
Pilpan kanava

Pilppa kanal ligger i Heinävesi kommun i Östra Finland. Ta väg nummer 471 och kör vidare tills du ser skylten "Pilpan kanava". Kör den smala grusvägen mot Pilppa (8-10 km). Du kan inte köra i vilse för vägen tar dig direkt till kanalområdet.

Kanalbygget i Pilppa 1903 - 1904
Slussen byggdes på östra sidan av forsen Pilpankoski. Bygget påbörjades i januari 1903 och ingenjör Nessling arbetade som ledare för bygget. Jordgrävning och anskaffning av byggstenar började omedelbart. I mars byggdes tillfälliga dammar som blev färdiga i juni. Grävandet och sprängningen fortsattes till 1904 då gjordes också stenarbetet i kanalområdet. Kanalen som var ungefär 200 meter lång blev färdig i oktober 1904.
Murandet av en sluss påbörjades i augusti 1903, men på grund av kallt väder var man tvungna att avbryta i oktober och fortsätta i juni 1904. Slussen och portarna blev färdiga i augusti 1904. Trafikering börjades i oktober 1904. Kanalen kostade 204 578 mark.

Kanalmått:

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Slussens bredd

Slussens djup

Cirka 200 m

0,4-0,9 m

1

36 m

7,5 m

2,1 m

Slussen ligger i ett näs på västra sidan av Pilppa forsen.

Slussen och portarna nedströms.

Landet mellan forsen och slussen.

Slussen ligger i ett näs på västra sidan av Pilppa forsen.

Slussen och portarna nedströms.

Landet mellan forsen och slussen.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Pilppa forsen.

Pilppa forsen och kanalen på höger.

1970-talets kanaltornelegans.

Pilppaforsen.

Pilppaforsen och kanalen på höger.

1970-talets kanaltornelegans.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Kanalljus och nya gångar.

Slussen nedströms.

Farleden nedströms och forsen ligger på höger.

Farleden motströms och repet som öppnar porten.

Kanalljus och nya gångar.

Slussen nedströms.

Farleden nedströms och forsen ligger på höger.

Farleden uppströms och repet som öppnar porten.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Pilppa kanal i dag
Pilppa kanal är i utmärkt skick och används mycket flitigt för Heinävesifarleden är en av Finlands mest populära farleder. Enligt mina efterforskningar byggdes kanaltornet på 1970-talet, men i dag finns inga kanalvakter att fråga då kanalen har självbetjäning.
Det lönar sig att ta ångskeppet Savonlinna-Kuopio-Savonlinna och segla alla Heinävesi kanaler, Pilppa, Vihovuonne, Kerma och Karvio.

Riitta Kankkunen © 2005

Pilppa kanalen motströms på sommaren 1973.

© Bilden tagen 1973 av okänd fotograf

Vy nedströms från den övre porten.

© Bilden tagen av Sami Vastela

Pilppa kanal motströms på sommaren 1973.

Vy nedströms från den övre porten.

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Egna besök,
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16