Kanalerna i Larsmoområdet
Kanavia Luodon seudulla

Vid västkusten liggande Larsmosjön och Öjasjön var förr havsvikar som avskiljdes från havet med dammar och gjordes till sötvattenbassänger under 1960-talet. De ligger söder om Karleby och har en sammanlagd areal på cirka 85 km2. Larsmosjön byggdes år 1962 och Öjasjön år 1968. Båtlederna på sjöarna håller 1,0 meters djup. Vid dammarna har byggts båtslussar på fyra platser. Mellan havet och Larsmosjön i Larsmo kommun finns Hästgrundets och Gertruds slussar. Hästgrundets sluss är 19,5 m lång och 4,5 m bred. Masthöjd år 3,3 m.

Gertruds sluss är 9 m lång och 3 m bred. Masthöjd är 2,3 m. Slussportarna är så kallade "giljotinportar".

Mellan havet och Öjasjön i Karleby stad finns Palmas och Kräkilä (Reipsö) slussar . Palmas sluss är 10 meter lång och 3,5 meter bred. Masthöjd är 2,2 meter. Kräkilä sluss är 12 meter lång och 4,7 meter bred. Masthöjd är 3,05 meter. Alla slussarnas lyfthöjd är cirka 0,2 m. Förhoppningsvis kan någon av våra kära besökare hjälpa till med mer fakta om slussarna mellan havet och Öjasjön.

Skataströmmen och Boholmskanalen. Under åren 1968-69 grävdes en slusslös kanal mellan Hästöfjärden i Larsmosjön och Jouxfjärden (cirka 400 m lång) samt mellan Jouxfjärden och Bredviken på Öjasjön (cirka 2,5 km lång). Den kortare kanalen kallas Skataströmmen och den längre kanalen kallas Boholmskanalen. Båtleden går genom dessa kanaler, som är cirka åtta meter breda. Ledens djup är 1,0 m. Jouxsundet är en liten kanal mellan Kronoby å och Jouxfjärden. Den var naturlig till att börja med, men muddrad senare. Den passar numera endast för små båtar, paddling och roddbåtar. Kanalen är cirka 900 meter lång.

Bockholmskanalen ligger mellan Larsmosjön och Sandsundsfjärden. Sandsundsfjärden är grund, så dit åker inte så många med båt. Kanalen är 400 meter lång.

Tomsund är 400 meter lång och en vältrafikerad kanal mellan Larsmosjön och Östanfjärden. Tomsund är ingen direkt vacker kanal, men en tur runt Lysarholmen genom Östanfjärden och genom den naturliga smala kanalen är en fin upplevelse.

Kanalen vid Jovarpet på havssidan i Larsmo är ett populärt utflyktsmål. Det är ett smalt sund som har muddrats för båttrafik. Kanalen är cirka 500 meter lång. Ledens djup är 1,0 m. Kanalerna vid Märakubban och Pickasgrundet på havssidan i Larsmo är smala muddrade sund. De är 200 m respektive 300 m långa. Ledens djup är 1,0 m.

Tarmo Hurskainen © 2005Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast