Keilankanta kanal
Keilankannan kanava

I Kuopio stad byggdes under åren 2006-2007 en slusslös kanal genom Keilankanta. Det blev en cirka 180 meter lång kanal genom en smal landtunga. Kanalen skapade en ny båtled mellan Kallavesifjärden och Jynkkä båthamn. Den förkortar sträckan mellan södra Kallavesifjärden och Jynkkä båthamn med flera kilometer.
Kanalen är en del av den nya stadsdelen som kallas Skärgårdstad. När den är färdig finns blir där bostäder för 14 000 invånare.
De första nöjesbåtarna åkte genom kanalen i juni 2007. Då upptäcktes en alltför grund plats nära bron och den måste muddras.
På sommaren 2008 var kanalen och den nya bron färdiga och kryssningsfartyg åker nu genom den många gånger varje dag. Därför har bron byggts med en seglingsfri höjd på 16 meter.

Tarmo Hurskainen © 2008

Kanalen sedd mot nordväst.

Vid kanalen har byggts två höghus som kallas brovakter.

Bron är 16 meter hög så att kryssningsfartyg kan åka genom kanalen.

Kanalen sedd mot nordväst.

Vid kanalen har byggts två höghus som kallas "brovakter".

Bron är 16 meter hög så att kryssningsfartyg kan åka genom kanalen.

© Bilderna tagna av Esa Kalla 2010.


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16