Toppilansalmi kanal
Toppilansalmi kanava

Toppilansalmi kanal finns i Uleåborg vid Bottenhavet. Kanalen skapades år 1724 när Ule älvs översvämning bröt en ny fåra till havet. Toppilansalmi blev Uleåborgs hamn.
Senare byggdes vid kanalen stenbryggor och kanalen har muddrats, men hamnen blev småningnom för trång. Uleåborgs stad byggde en ny hamn och Toppilansalmi blev en hamn för nöjesbåtar.
Hamnkanalen är cirka 1,5 km lång och bredden växlar från 50 meter till över 100 meter.

Tarmo Hurskainen © 2007


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16