Juankoski och Karjalankoski kanaler
Juankosken ja Karjalankosken kanavat

Dessa två kanaler är de senast byggda slusskanalerna i Finland och ligger i Juankoski kommun vid Saimas vattendrag. De blev färdiga år 2002 och förbinder Syvärifarleden med Saima sjösystems andra vattenvägar.
Den nya farleden är 65 km lång. Nordligare på denna farled ligger Lastukoski kanal som hade byggts i början av 1900-talet.
Det är turistindustrin som är skälet till att dessa nya kanalerna byggts. Man planerade först slussar med 50 meters längder men senare beslutades att göra slussarna 35 m långa.
Juankoski kanal ligger i Juankoski centrum och den byggdes på den plats där tidigare en flottningskanal funnits. Kanalen gör en sväng och den har byggts mellan vägar och byggnader och den har sprängts ut ur berg på sina ställen.
Karjalankoski kanal ligger söderut från Juankoski kanal på samma farled. Kanalen passerar kraftverket.
Antalet slussningar har i de båda kanalerna varit mellan 1 100 och 1 200 per år.

Juankoski har även ett svenskt namn, Strömsdal. Detta namn används numera mycket sällan, men finns bland annat kvar i ett företagsnamn, Oy Stromsdal AB.

Tarmo Hurskainen © 2005

Juankoski kanal:

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Slussens bredd

Slussens djup

Max masthöjd

370 m

6,0 m

1

30,0 m

8,0 m

1,8 m

8,0 m


Karjalankoski kanal:

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Slussens bredd

Slussens djup

Max masthöjd

150 m

6,5 m

1

30,0 m

8,0 m

1,8 m

8,0 m


Juankoski sluss med den nedre porten öppen.

© Bilderna tagna av Ville Toivanen

Mot Karjalankoski sluss från den nedre strömmen.

Juankoski sluss med den nedre porten öppen.
Fler bilder här.

Mot Karjalankoski sluss från den nedre strömmen.
Fler bilder här.


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16