Juankoski kanal
Juankosken kanava

Juankoski sluss med den nedre porten öppen.

Båtar åker in i slussen från uppströms.

Vy från slussen uppströms.

Puut ovat kasvaneet aivan vesirajaan.

Juankoski sluss med den nedre porten öppen.
© Bild: Ville Toivanen

Båtar åker in i slussen från uppströms.
© Bild: Sami Vastela

Vy från slussen uppströms.
© Bild: Sami Vastela

Juankoski kanal från slussen till den nedre strömmen där kanalen gör en sväng.
© Bild: Toni Raatikainen

I slussen på Juankoski kanal.

Juankoski kanals sväng under landsvägsbron nedanför slussen.

Kanalen går till höger om industriområdet i mitten av bilden.

Mot kanalens nedre port.

I slussen på Juankoski kanal. Det finns bredvid väggen en brygga som höjer och sänker med vattennivån. Det år lätt att hålla båten på sin plats under slussningen.
© Bild: Toni Raatikainen

Juankoski kanals sväng under landsvägsbron nedanför slussen. Kanalen har delvis sprängts ut ur berg på sina ställen.
© Bild: Toni Raatikainen

Kanalen går till höger om industriområdet i mitten av bilden.
© Bild: Suomen Maastorakentajat Oy

Mot kanalens nedre port.
© Bild: Jarmo Sariola

Farleden mot Lastukoskikanalen i staden Juankoski i september 2001.

Samma farled sedd från en annan riktning.

Samma farled närmare slussbygget.

Här sprängs en ny kanallinje och en ny sluss.

Farleden mot Lastukoskikanalen i staden Juankoski i september 2001.
© Bild: Riitta Kankkunen

Samma farled sedd från en annan riktning.
© Bild: Riitta Kankkunen

Samma farled närmare slussbygget.
© Bild: Riitta Kankkunen

Här sprängs en ny kanallinje och en ny sluss.
© Bild: Riitta Kankkunen

Kanallinjen fortsätter.

Idag gräver man inte kanaler med bara händer.

Kanallinjen nedströms.

Här seglar man en dag.

Kanallinjen fortsätter.
© Bild: Riitta Kankkunen

Idag gräver man inte kanaler med bara händer.
© Bild: Riitta Kankkunen

Kanallinjen nedströms.
© Bild: Riitta Kankkunen

Här seglar man en dag.
© Bild: Riitta KankkunenKällor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16