Karjalankoski kanal
Karjalankosken kanava

Mot slussen av Karjalankoski kanal på nedre strömmen. Till vänster ses kraftverket..

Väntbryggan nedanför Karjalankoski sluss.

I slussen av Karjalankoski kanal.

En ovanlig stund på sommaren 2006 på Karjalankoski kanal. Det regner.

Mot slussen av Karjalankoski kanal på nedre strömmen. Till vänster ses kraftverket..
© Bild: Toni Raatikainen

Väntbryggan nedanför Karjalankoski sluss.
© Bild: Toni Raatikainen

I slussen av Karjalankoski kanal.
© Bild: Toni Raatikainen

En ovanlig stund på sommaren 2006 på Karjalankoski kanal. Det regner.
© Bild: Jarmo Sariola

Farleden mot Juankoski kanal i september 2001.

Bron över farleden och mot kanalbygget går längs vattenkraftverkets damm.

Kanalbygget i Karjalankoskiforsen.

Farleden mot Juankoski kanal i september 2001.
© Bild: Riitta Kankkunen

Bron över farleden och mot kanalbygget går längs vattenkraftverkets damm.
© Bild: Riitta Kankkunen

Kanalbygget i Karjalankoskiforsen.
© Bild: Riitta KankkunenKällor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16