Träsk kanal
Träskin kanava

Houtskär ökommun ligger i den sydvästra finska skärgården cirka 40 km åt sydväst från Åbo. Genom Houtskär ö byggs nu den 600 meter långa Träsk kanal mellan Västersunden och Östersunden.
Kanalen måste bli färdig under år 2007 att Houtskärs kommun skall få EU-finansiering. Projektet är försenat och kommun tänker nu att skaffa en ny entreprenör (21.5.2007). Och i sista minuten lyckades man få kanalen färdig. Invigning skedde den 20 december 2007!
Kanalens bottenbredd är 6 meter och djup 1,8 meter.
Det är meningen att förbättra vattenkvaliten i både Väster- och Östersunden med kanalen, men även att skapa en ny båtled genom ön.

Tarmo Hurskainen © 2007Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2007
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16