Jumalsund kanal och Vårdö kanal
Jumalsundin kanava ja Vårdön kanava

Jumalsund slusslösa kanal ligger i Strömfors (Ruotsinpyhtää) kommun vid kusten av Finska viken. Den ligger cirka 10 km sydost om Lovisa stad. Kanalen går mellan fastlandet och Vahterpää ö. Sundet muddrades och kanalen byggdes i slutet av 1890-talet och blev färdig år 1898. Kanalen öppnade en ny säker led för kusttrafik med små båtar. Farleden var skyddad mot stormar.
Jumalsunds kanal fördjupades under andra världskriget då tyskarna använde den för att köra torpedobåtar öster längs kustleden.
Genom Jumalsunds kanal går numera en båtled med 1,2 meters djup. Hela leden är smal då det finns många smala sund. Farleden trafikeras av m/s Alfa, som är ett äkta träfartyg från Summa. M/s Alfa är 4,2 m bred och större båtar kan inte ta sig igenom.
Längd 100 m, bredd cirka 6 m, djup 1,2 m, masthöjd 4,5 m.

Det finns också en annan kanal nära Jumalsunds kanal. Den ligger cirka sju kilometer väster om Jumalsund mellan Vårdö udde och Vårdö holme. Den är cirka 40 meter lång och den fördjupades vid skiftet mellan 1960- och 1970-talen. Där finns ingen utmärkt led men man kan åka genom den med motorbåtar med 0,8 meters djupgående.

Tarmo Hurskainen © 2005 och 2012

Kanalen från söder och landsvägsbron mellan fastlandet och Vahterpää ö.
Kanalen från söder och landsvägsbron
mellan fastlandet och Vahterpää ö.

© Bild: Kari Mäenpää


Jumalsund kanal sett från den södra mynningen.

Den södra delen av kanalen söderut.

Kanalen sett till söder från den norra sidan av landsvägsbron. Ledmärket hänger från bron.

Jumalsund kanal sett från den södra mynningen.

Den södra delen av kanalen söderut.

Kanalen sedd mot söder från den norra sidan av landsvägsbron. Ledmärket hänger från bron.

© Bilder: Saaristoliikenne Jonmar Ky


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005 och 2012
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-07-25