Kanaler på leden till Anttola
Kanavia Anttolaan johtavalla väylällä

På leden från Louhivesifjärd till Anttola i Saimaområdet finns fyra sund som har rensats till kanaler. Kaksossalmi ström, Kohaniemi ström, Huttula ström och Outula ström är alla strax under 100 meter långa och cirka 15 meter breda. Vid strömmarna finns kanalbankar av sten.
Kanalerna har uppenbarligen rensats vid samma tid som man gjorde stora ledarbeten i detta område vid slutet av 1800-talet. Leden med sina kanaler är en genväg mellan Anttola och St. Michel.
Ledens officiella djup är 1,2 meter och den betjänar huvudsakligen nöjesbåtar men även mindre turistbåtar. Leden har tidigare varit djupare men ännu kan man åka genom kanalen med två meter djupa båtar.

Tarmo Hurskainen © 2007

I Anttola finns planer på att bygga en ny kanal. Lär mer här.

Outulanvirta ström mot Anttola.

Den södra mynningen av Outulanvirta ström.

Outulanvirta ström mot Anttola.

Den södra mynningen av Outulanvirta ström.

Den smala leden genom Huttulanvirta ström.

Den smala leden genom
Huttulanvirta ström.

Alla bilderna tagna av Antti Rakkolainen

Det finns en sommarstuga vid med trappor  vid Kohaniemenvirta ström.

Kanalen mot norr.

Det finns en sommarstuga med trappor
vid Kohaniemenvirta ström.

Kanalen mot norr.


Källor: Meddelande från Lasse Reunanen 2007
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16