Vuollekanalen
Vuolteenkanava

Den första genvägen från Saima till S:t Michel var Vuolle sund mellan Yövesi fjärd och Louhivesi fjärd. Den första vägen från Saima till St. Michel gick via Väätämönsalmi kanal. Vuolle sund var så grunt att bara fartyg med litet djupgående kunde gå genom det. Det muddrades år 1836 till kanal, men den blev inte tillräckligt djupt då fartygen hela tiden blev större och större.
Slutligen under åren 1874-77 byggdes Varkaantaipale och Kirkkotaipale kanaler cirka 10 km västerut från Vuollekanalen och dessa nya kanaler tog över den mesta trafiken. Sedan dess har det inte funnits någon farled utmärkt genom kanalen, men år 1988 märktes leden ut för nöjesbåtar.
Kanalen är cirka 200 m lång och 6 - 7 m bred.
Över farleden söderut från kanalen går en bro med 2,5 meters seglingsfri höjd. Djupet är inte bekräftat, men man kan åtminstone åka igenom med båtar med 1,0 meters djupgående. I båda ändarna av kanalen finns vattennivåmätare som visar djupet på kanalen då vattennivån växlar.

Tarmo Hurskainen

Kanalen är inte lång och den gör svängen.

På farleden finns en låg bro och man måste fälla masten på många båtar.

Leden går till skogen? Nej, det finns kanalen höger bakom berg.

Kanalens nedre del. Leden är mycket smal.

Kanalen är inte lång och den gör en sväng.
© Bild: Jarrno Sariola

På farleden finns en låg bro och många båtar måste fälla masten.
© Bild: Jarrno Sariola

Leden går till skogen? Nej, kanalen fortsätter till höger bakom berget.
© Bild: Jarrno Sariola

Kanalens nedre del. Leden är mycket smal.
© Bild: Jarrno Sariola

Man kan urskilja kanalens södra mynningen bara med hjälp av sjömärkena.

Den gamla kanalen är smal och det är svårt att möta andra båtar.

Man kan urskilja kanalens södra mynningen bara med hjälp av sjömärkena.
© Bild: Sami Vastela

Den gamla kanalen är smal och det är svårt att möta andra båtar.
© Bild: Sami Vastela


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14