Vehkataipale kanal
Vehkataipaleen kanava

Vehkataipale kanal ligger i Taipalsaari kommun i södra Saima.
En träförädlingsfabrik i Lauritsala, Oy Kaukas Ab, numera UPM-Kymmene, byggde kanalen och ett pumpverk 1936. Meningen var att leda bort fabrikens avloppsvatten och att med pumpverket få fram rent vatten till fabriken. Utsläppen från fabriken är numera mycket mindre än tidigare, men fabriken underhåller fortfarande pumpverket och kanalen.
Kanalen är cirka 270 m lång. Bredvid pumpverket finns en liten sluss, som är 15 meter lång, 4 meter bred och 2,75 meter djup.. Lyfthöjden är 0.15-0,30 m. Skillnaden härrör från pumpverket - annars är vattennivåerna desamma. Den seglingsfria höjden är max 2,5 m. Det finns öppningsbar bron över slussen men den fungerar inte längre.
Det finns ingen farled genom kanalen angiven i sjökorten men många ortsbor känner leden och vågar att använda den.

Tarmo Hurskainen © 2005

Slussen ligger precis vid pumphusets vägg.

Bron över slussen var tidigare en svängbro men är numera fast.

Vy uppströms från den övre porten

Den gamla instruktionsskylten för hur man öppnar och stänger portarna.

Slussen ligger precis vid pumphusets vägg.

Bron över slussen var tidigare en svängbro men är numera fast.

Vy uppströms från den övre porten

Den gamla instruktionsskylten för hur man öppnar och stänger portarna.

© Bilderna tagna av Anni Pekko 2005

Vid övre porten finns en liten väntbrygga.

Då pumpverket och kanalen blev till 50-år sattes denna minnestavla upp vid kanalen. Inskriptionen lyder:

Vy nedströms från den nedre porten.

Vid övre porten finns en liten väntbrygga.

Då pumpverket och kanalen blev till 50-år sattes denna minnestavla upp vid kanalen. Inskriptionen lyder: "Saima har givit liv under tusentals år i denna trakt. Låt sig hända så även i framtiden. Oy Kaukas Ab byggde pumpverket vid Vehkataipale efter en plan av Arnold von Hertzen under 21.11.1935 - 5.6.1936 för att överbringa vatten från Suur-Saimaa till Pien-Saimaa."

Vy nedströms från den nedre porten.

© Bilderna tagna av Anni Pekko 2005


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16